Userlaura6363
Vieša
Pranešti

Ikimokyklinių švietimo paslaugų prieinamumo vertinimas

Gerbiamieji,

Esu VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo programos bakalauro studentė. Atlieku tyrimą „Ikimokyklinių švietimo paslaugų prieinamumo vertinimas“, kurio  tikslas – išsiaiškinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo problemas Kauno miesto savivaldybėje. Jūsų aktyvus bendradarbiavimas padės atskleisti, kokios sąlygos ir galimybės sudarytos tėvams pasirinkti ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

Pažymėkite labiausiai Jūsų nuomonę atitinkančius atsakymų variantus.

               Dėkinga už bendradarbiavimą.

Į kokią ikimokyklinę įstaigą leidžiate savo vaiką?
Kokie veiksniai Jus paskatino pasirinkti ikimokyklinę įstaigą? (gali būti keli atsakymo variantai)
Kiek laiko teko laukti, kol patekote į ikimokyklinę įstaigą?
Su kokiomis problemomis susidūrėte siekdami patekti į norimą ikimokyklinę įstaigą?
Visiškai sutinkuSutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Sudėtinga sistema teikti prašymą
Ikimokyklinės įstaigos vietų stygius
Nepalanki geografinė padėtis
Per aukšta kaina
Ar Jūsų vaikas lanko ikimokyklinę ugdymo įstaigą, kurios Jūs pageidavote?
Ugdymo ir su juo susijusių paslaugų didesnio prieinamumo pasiekti trukdo:
Visiškai sutinkuSutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Lėšų stoka
Specialistų stoka
Biurokratizmo apraiškos
Per mažas vietų kiekis ikimokyklinėse įstaigose
Sudėtinga priėmimo į darželį tvarka
Ko, jūsų manymu, trūksta ikimokyklinėms įstaigoms?
Visiškai sutinkuSutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Prailgintų dienos grupių
Transporto priemonių, kurios padėtų vaikams atvykti iš kaimo, rajono ir pan.
Logopedo teikiamos pagalbos
Veikiančių būrelių
Pedagogų įsitraukimo
Dėmesio sveikai vaikų mitybai
Dėmesio atsižvelgiant į vaiko maitinimosi įpročius
Ugdymo programų, skirtų įvairiems ugdymosi poreikiams tenkinti
Kokio dydžio vaikų grupė, Jūsų nuomone, turėtų būti norint užtikrinti visavertį vaikų ugdymą ir priežiūrą?
Ar Jus tenkina ikimokyklinės įstaigos kaina?
Ar vaiko lankoma ikimokyklinė įstaiga yra geografiškai patogioje vietoje?
Kokia/kokiomis bendravimo forma/formomis bendraujate su pedagogais?
VisadaDažnaiRetaiNiekada
Ikimokyklinėje įstaigoje susirinkimų metu
Telefonu
Elektroniniu paštu
Atlydėjus vaiką į darželį/atsiimant vaiką iš darželio
Ar vyksta aktyvi komunikacija tarp Jūsų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos darbuotojų?
Ar Jums užteko informacijos internete apie priėmimo tvarką į ikimokyklines įstaigas?