UserVaidaRadauskaite
Vieša
Pranešti
Anketa neaktyvi

Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinio intelekto ugdymas tautosakos pagalba. Pedagogams

Gerbiami pedagogai, aš, Vaida Radauskaitė, esu Marijampolės kolegijos Edukologijos ir
socialinio darbo fakulteto, vaikystės pedagogikos studijų programos ketvirto kurso studentė. Rašau
baigiamąjį darbą tema „Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinio intelekto ugdymas tautosakos pagalba“. Jūsų nuomonė
šiame tyrime yra labai svarbi, tad kreipiuosi į Jus, prašydama atsakyti į anketoje pateikiamus
klausimus. Gauti duomenys bus panaudoti mano baigiamojo darbo tyrimui. Apklausa anoniminė. Iš
anksto dėkoju už geranorišką bendradarbiavimą.

1. Jūsų pedagoginio darbo stažas
2. Su kokio amžiaus vaikais dirbate?
3. Vaiko emocinio intelekto įgūdžiai yra (pažymėti ne daugiau 3 atsakymo variantus):
4. Pagrindiniai vaikų emocinį intelektą formuojantys žmonės:
5. Jūsų manymu emocinis intelektas, tai: (pažymėti ne daugiau 3 atsakymo variantus)
6. Kaip manote, ar ikimokykliniame amžiuje reikia ugdyti emocinį vaikų intelektą?
7. Kokia, jūsų manymu, veikla padeda ugdyti vaikų emocinį intelektą? (pažymėti ne daugiau 3 atsakymo variantus)
8. Kaip manote, ar lietuvių liaudies kūryba (tautosaka) turi įtakos vaiko emocinio intelekto ugdymui?
9. Kuo, Jūsų nuomone, svarbus lietuvių liaudies tautosakos panaudojimas ugdant vaiko emocinį intelektą? (pažymėti ne daugiau 3 atsakymo variantus)
10. Nuo ko priklauso vaiko emocinio intelekto įgūdžių ugdymas panaudojant lietuvių liaudies tautosaką? (pažymėti ne daugiau 3 atsakymo variantus)
11. Į ką, Jūsų nuomone, turi atsižvelgti pedagogas, ugdydamas vaiko emocinio intelekto įgūdžius tautosakos pagalba? (pažymėti ne daugiau 3 atsakymo variantus)
12. Kokia, Jūsų nuomone, tautosakos rūšis yra tinkamiausia emocinio intelekto ugdymui?
13. Ar Jums yra svarbus bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais, siekiant efektyvesnio vaiko emocinio intelekto įgūdžių ugdymo?
14. Su kokiomis kliūtimis susiduriate ugdydami vaikų emocinį intelektą? (pažymėti ne daugiau 3 atsakymo variantus)
15. Jūsų įgytas išsilavinimas:

Anketos meniu

Kita anketa »