Eco4Life: Pietų Baltijos regiono aplinkos ir gyvybės mokslų tinklo kūrimas skatinant bendradarbiavimą abipus sienų

Tarptautinis Eco4Life projektas siekia išnaudoti naujas galimybes, kurias siūlo biologiniais procesais ir ekonomikos dėsniais pagrįsta naujoji ekonomika - bioekonomika. Eco4Life projektas jungia tris partnerius Pietų Baltijos regione bei siekia prie tinklo prijungti vietinius tikslinių grupių atstovus, atsakingus už gyvybės mokslų verslumo augimą – mokslininkus, verslininkus, valdžios atstovus. Bus įsteigti tarptautinio Eco4Life tinklo regioniniai centrai, kurie palaikys tinklą, leidžiantį dalintis turimomis žiniomis ir informacija, apjungti regiono akademinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius bei kurti aplinkai naudingo verslo modelį. Jūsų atsakymai padėtų efektyviau kurti regioninį centrą ir jo paslaugas.
Eco4Life: Pietų Baltijos regiono aplinkos ir gyvybės mokslų  tinklo kūrimas skatinant bendradarbiavimą abipus sienų

1.Jūsų atstovaujama institucija:

2.Kokią aplinkos ir/ ar gyvybės mokslų kryptį atstovaujate/dirbate?

3. Jūsų atstovaujama institucija savo darbe bendradarbiauja su:

4. Jūsų atstovaujamos institucijos bendradarbiavimo su kitomis institucijomis dažniausiai pasitaikančios formos:

5. Kokia bendradarbiavimo forma priimtiniausia Jūsų įmonei? Pažymėti ne daugiau 3 variantų:

6. Jūsų nuomone, svarbiausi bendradarbiavimo privalumai:

7. Kokia Eco4Life tinklo narių turimos kompetencijos perdavimo ar bendradarbiavimo forma priimtiniausia jums/jūsų atstovaujamai institucijai?

8. Kokios informacijos ir/ ar paramos nurėtumėte sulaukti iš vietinės, regioninės ir respublikinės valdžios institucijų, kad galėtumėte plėtoti aplinkos ir gyvybės mokslų idėjas savo įmonėje?

9. Kokios naudos tikitės iš Eco4Life tinklo?

10. Įvertinkite išvardintų paslaugų reikalingumą Jūsų įstaigai/organizacijai ( 1-mažai , 8- labai reikalinga )

11. Kokiomis kompetencijomis jūs /jūsų įmonė gali praturtinti Eco4Life tinklo veiklą?

12. Kaip sužinojote apie Eco4Life tinklą, jo teikiamas paslaugas?

Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą