Eco4Life: Pietų Baltijos regiono aplinkos ir gyvybės mokslų tinklo kūrimas skatinant bendradarbiavimą abipus sienų

Tarptautinis Eco4Life projektas siekia išnaudoti naujas galimybes, kurias siūlo biologiniais procesais ir ekonomikos dėsniais pagrįsta naujoji ekonomika - bioekonomika. Eco4Life projektas jungia tris partnerius Pietų Baltijos regione bei siekia prie tinklo prijungti vietinius tikslinių grupių atstovus, atsakingus už gyvybės mokslų verslumo augimą – mokslininkus, verslininkus, valdžios atstovus. Bus įsteigti tarptautinio Eco4Life tinklo regioniniai centrai, kurie palaikys tinklą, leidžiantį dalintis turimomis žiniomis ir informacija, apjungti regiono akademinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius bei kurti aplinkai naudingo verslo modelį. Jūsų atsakymai padėtų efektyviau kurti regioninį centrą ir jo paslaugas.
Eco4Life: Pietų Baltijos regiono aplinkos ir gyvybės mokslų  tinklo kūrimas skatinant bendradarbiavimą abipus sienų
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1.Jūsų atstovaujama institucija: ✪

2.Kokią aplinkos ir/ ar gyvybės mokslų kryptį atstovaujate/dirbate? ✪

3. Jūsų atstovaujama institucija savo darbe bendradarbiauja su: ✪

4. Jūsų atstovaujamos institucijos bendradarbiavimo su kitomis institucijomis dažniausiai pasitaikančios formos: ✪

5. Kokia bendradarbiavimo forma priimtiniausia Jūsų įmonei? Pažymėti ne daugiau 3 variantų: ✪

6. Jūsų nuomone, svarbiausi bendradarbiavimo privalumai: ✪

7. Kokia Eco4Life tinklo narių turimos kompetencijos perdavimo ar bendradarbiavimo forma priimtiniausia jums/jūsų atstovaujamai institucijai? ✪

8. Kokios informacijos ir/ ar paramos nurėtumėte sulaukti iš vietinės, regioninės ir respublikinės valdžios institucijų, kad galėtumėte plėtoti aplinkos ir gyvybės mokslų idėjas savo įmonėje? ✪

9. Kokios naudos tikitės iš Eco4Life tinklo? ✪

Eco4Life tinklas jungia tris pagrindinius partnerius: Klaipėdos Universitetą, Medicinos Universitetą Ščečin‘e, Lenkijoje ir BioCon Valley mokslo slėnį Greisvald‘e, Vokietijoje. Veiklos prasidėjo 2010 metų rudenį.

10. Įvertinkite išvardintų paslaugų reikalingumą Jūsų įstaigai/organizacijai ( 1-mažai , 8- labai reikalinga )

1
2
3
4
5
6
7
8
Informacijos apie dalyvavimo galimybes ES fondų pagalbos schemose teikimas
Konsultavimas projektų idėjų, koncepcijų generavimo klausimais
Konsultavimas projektų/produktų rengimo (paraiškos formos pildymo) klausimais
Konsultavimas projektų/produktų įgyvendinimo klausimais
Konsultavimas išradimų patentavimo klausimais
Konsultavimas sėkmingo verslo modelio kūrimo klausimais
Konsultavimas tarptautinio mokslo ir verslo bendradarbiavimo klausimais

11. Kokiomis kompetencijomis jūs /jūsų įmonė gali praturtinti Eco4Life tinklo veiklą? ✪

12. Kaip sužinojote apie Eco4Life tinklą, jo teikiamas paslaugas?

Jūsų įstaigos pavadinimas ✪

Asmeninių atsakymų duomenys bus konfidencialūs.
Šio klausimo atsakymai viešai nerodomi

Kontaktinis asmuo, pareigos

Šio klausimo atsakymai viešai nerodomi

Adresas, telefonas, el.paštas ✪

Šio klausimo atsakymai viešai nerodomi

Ar norėtumėte būti informuotas apie projekto naujienas ir renginius el.paštu?

Šio klausimo atsakymai viešai nerodomi