Userlaurutinka2
Vieša
Pranešti

DARBUOTOJŲ POREIKIŲ TENKINIMAS SKIRTINGŲ ORGANIZACINIŲ KULTŪRŲ KONTEKSTE

Gerb. Respondente,

Vytauto Didžiojo universiteto, Ekonomikos ir vadybos fakulteto, magistrantūros studijų studentė atlieka tyrimą. Tyrimu siekiama ištirti darbuotojų poreikių tenkinimą skirtingų organizacinių kultūrų kontekste. Tyrimo gautais rezultatais bus siekiama apibendrinti, kokios pagrindinės motyvavimo priemonės tenkina darbuotojų poreikius. Tyrimo anketa anoniminė, pateikti atsakymai nebus niekur skelbiami.

Dėkui Jums už Jūsų laiką

1. Ar esate patenkinti savo darbu?
2. Pateikiama 10 teiginių, kurie nurodo Jūsų požiūrį į darbą. Pažymėkite Jums tinkamiausią variantą
Visiškai nesutinkuNesutinkuNeturiu nuomonėsSutinkuVisiškai sutinku
Man patinka ir įdomu tai, ką aš dirbu
Savo darbe turiu pakankamai laisvės ir lankstumo
Mano darbas atitinka mano lūkesčius ir ambicijas
Man svarbi visuomenės nuomonė apie šią įmonę
Neformalus bendravimas su vadovais mane motyvuoja
Aš patenkintas savo santykiais su kolegomis
Savo darbe jaučiuosi saugus
Įmonėje daug dėmesio skiriama svarbios informacijos sklaida
Man priimtinas įmonėje naudojamas vadovavimo stilius
Konfliktai įmonėje sprendžiami konstruktyviai
3. Kokios motyvavimo priemonės padeda Jums šiame darbe patenkinti savo poreikius? Pažymėkite Jums tinkamiausią variantą
Visiškai nesutinkuNesutinkuNeturiu nuomonėsSutinkuVisiškai sutinku
Darbo užmokesčio dydis
Premijos už pasiektus rezultatus
Aprūpinimas darbo priemonėmis
Profesinio tobulėjimo galimybės
Socialinės garantijos
Lankstus darbo grafikas
Dalyvavimas sprendimų priėmime
Karjeros galimybės
Geri santykiai kolektyve
Organizuojamos pramogos, ne darbo metu
Viešos padėkos/sveikinimai
Naujų technologijų naudojimas
4. Įvertinkite teiginį, kaip Jums atrodo, kas yra būdinga Jūsų organizacijai ŠIUO METU. Pasirinkite Jums tinkamą variantą
Visiškai nesutinkuNesutinkuNeturiu nuomonėsSutinkuVisiškai sutinku
Organizacija yra unikali savo ypatumais. Ji panaši į didelę šeimą. Žmonės turi daug bendro.
Organizacija yra labai dinamiška ir turinti verslininkystės požymių. Žmonės pasiryžę aukotis ir rizikuoti.
Organizacija yra orientuota į rezultatus, užduoties atlikimą, o žmonės į konkuravimą ir tikslų siekimą.
Organizacija yra griežtai struktūrizuota ir kontroliuojama. Žmonių veiksmus reguliuoja instrukcijos, taisyklės, procedūros.
Tai monitoringo pavyzdys, stengimasis padėti ir išmokyti.
Tai verslininkiškumo, novatoriškumo, polinkio į riziką pavyzdys.
Tai dalykiškumo, agresyvumo (konkurentų atžvilgiu), orientacijos į rezultatą pavyzdys.
Tai koordinacijos, tikslios organizacijos, nuoseklaus reikalų tvarkymo pavyzdys.
Komandinio darbo skatinimas, vieningumas ir dalyvavimas priimant sprendimus.
Individualios rizikos, novatoriškumo, laisvės ir savitumo skatinimas.
Didelis reiklumas, griežtas konkurentabilumo siekimas bei pasiekimų skatinimas.
Užimtumo garantija, paklusnumo reikalavimas, santykių stabilumas.
Organizaciją vienija pasišventimas darbui ir tarpusavio pasitikėjimas. Aukštas organizacijos atsakingumo lygis.
Organizaciją vienija pasišventimas novatoriškumui ir tobulinimui, siekimas pirmauti.
Organizaciją vienija akcentas siekti tikslo ir uždavinių įgyvendinimo. Nuolat aptariamos temos – agresyvumas (konkurentų atžvilgiu) ir pergalė.
Organizaciją vienija formalios taisyklės ir oficiali politika. Būtina planinė organizacijos veiklos eiga.
Žmonių ugdymas, aukštas pasitikėjimas. Atvirumas ir bendras dalyvavimas valdyme.
Naujų resursų gavimas, naujų problemų sprendimas, naujovių aprobavimas.
Konkurenciniai veiksmai ir pasiekimai. Tikslinis jėgų koncentravimas ir siekimas nugalėti rinkoje.
Nekintamumas ir stabilumas, rentabilumas, kontrolė ir visų operacijų sklandumas.
Žmoniškųjų resursų plėtra, komandinis darbas, darbuotojų suinteresuotumas savo darbu ir rūpinimasis žmonėmis.
Unikalių ir naujų paslaugų kūrimas. Tai paslaugų lyderis ir novatorius.
Pergalė prieš konkurentus ir lyderystė rinkoje.
Rentabilumas, garantuotas aprūpinimas, sklandūs planai – grafikai ir žemi kaštai.
5. Įvertinkite teiginį, kaip Jums atrodo, kas turėtų būti būdinga Jūsų organizacijai ATEITYJE. Pasirinkite Jums tinkamą variantą
Visiškai nesutinkuNesutinkuNeturiu nuomonėsSutinkuVisiškai sutinku
Organizacija yra unikali savo ypatumais. Ji panaši į didelę šeimą. Žmonės turi daug bendro.
Organizacija yra labai dinamiška ir turinti verslininkystės požymių. Žmonės pasiryžę aukotis ir rizikuoti.
Organizacija yra orientuota į rezultatus, užduoties atlikimą, o žmonės į konkuravimą ir tikslų siekimą.
Organizacija yra griežtai struktūrizuota ir kontroliuojama. Žmonių veiksmus reguliuoja instrukcijos, taisyklės, procedūros.
Tai monitoringo pavyzdys, stengimasis padėti ir išmokyti.
Tai verslininkiškumo, novatoriškumo, polinkio į riziką pavyzdys.
Tai dalykiškumo, agresyvumo (konkurentų atžvilgiu), orientacijos į rezultatą pavyzdys.
Tai koordinacijos, tikslios organizacijos, nuoseklaus reikalų tvarkymo pavyzdys.
Komandinio darbo skatinimas, vieningumas ir dalyvavimas priimant sprendimus.
Individualios rizikos, novatoriškumo, laisvės ir savitumo skatinimas.
Didelis reiklumas, griežtas konkurentabilumo siekimas bei pasiekimų skatinimas.
Užimtumo garantija, paklusnumo reikalavimas, santykių stabilumas.
Organizaciją vienija pasišventimas darbui ir tarpusavio pasitikėjimas. Aukštas organizacijos atsakingumo lygis.
Organizaciją vienija pasišventimas novatoriškumui ir tobulinimui, siekimas pirmauti.
Organizaciją vienija akcentas siekti tikslo ir uždavinių įgyvendinimo. Nuolat aptariamos temos – agresyvumas (konkurentų atžvilgiu) ir pergalė.
Organizaciją vienija formalios taisyklės ir oficiali politika. Būtina planinė organizacijos veiklos eiga.
Žmonių ugdymas, aukštas pasitikėjimas. Atvirumas ir bendras dalyvavimas valdyme.
Naujų resursų gavimas, naujų problemų sprendimas, naujovių aprobavimas.
Konkurenciniai veiksmai ir pasiekimai. Tikslinis jėgų koncentravimas ir siekimas nugalėti rinkoje.
Nekintamumas ir stabilumas, rentabilumas, kontrolė ir visų operacijų sklandumas.
Žmoniškųjų resursų plėtra, komandinis darbas, darbuotojų suinteresuotumas savo darbu ir rūpinimasis žmonėmis.
Unikalių ir naujų paslaugų kūrimas. Tai paslaugų lyderis ir novatorius.
Pergalė prieš konkurentus ir lyderystė rinkoje.
Rentabilumas, garantuotas aprūpinimas, sklandūs planai – grafikai ir žemi kaštai.
6. Jūsų lytis?
7. Jūsų amžius?
8. Jūsų išsilavinimas:
9. Kiek laiko dirbate šioje įmonėje?
10. Jūsų pareigos?