Bieliasiute
25
Vieša
Pranešti

Darbuotojų motyvavimas įmonėje

Gerb. Respondente,

Dėkoju, kad sutikote dalyvauti anketinėje apklausoje, kurią vykdo Vilniaus kolegijos studentė. Rašau darbą "Darbuotojų motyvavimas". Anketos tikslas sužinoti, ar darbuotojai yra motyvuojami. 

Ši anketa yra anoniminė, o Jūsų atsakymai padės atlikti rengiamo darbo tyrimą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytis?Privalomas
Jūsų amžius?
Jūsų išsilavinimas?
Kas Jums yra darbas?
Jūsų nuomone, ar būtinas darbuotojų motyvavimas?
Ar Jūs esate motyvuojamas darbe?
Jei Taip, tai kokiomis motyvavimo priemonėmis esate motyvuojamas?
Kokios priemonės Jus motyvuotų dirbti geriau?
12345678
Premijos ir kiti papildomi užmokesčiai
Kvalifikacijos kėlimas
Darbdavio apmokėtas mokslas
Rengiami įmonės renginiai, išvykos
Rengiamos vaikų stovyklos vasaromis
Savęs realizavimas
Padėkos, garbės raštai
Transporto ar ryšio išlaidų apmokėjimas
Ar motyvavimas padeda našiau dirbti?
Jūsų nuomone, kas yra svarbiau?
Ką vadovai gali pasiekti motyvuodami darbuotojus ? (pažymėti ne daugiau 3)