Danės upės vandens lygio kilimo ir potvynių grėsmės poveikis socioekonominei aplinkai

25. Kiek vaikų turite?

  1. Neturiu
  2. 2