Danės upės vandens lygio kilimo ir potvynių grėsmės poveikis socioekonominei aplinkai

25. Kiek vaikų turite?

  1. 1
  2. 2
  3. 1
  4. 2
  5. 3
  6. 0
  7. 1
  8. 1
  9. 2
  10. 3