Danės upės vandens lygio kilimo ir potvynių grėsmės poveikis socioekonominei aplinkai

25. Kiek vaikų turite?

  1. 1
  2. 2
  3. 2
  4. 3
  5. 1
  6. 1
  7. 1
  8. 0
  9. 0
  10. 2