Bendro išprusimo testas 4

21. Kaip bendrai vadinami pavaizduoti plakatai? Kuriai valstybei būdinga A plakatų grupė, o kuriai – B?

  1. karikatūra A rusija B voketija
  2. - A- SSRS B- Vokietijai
  3. Vokietijai
  4. propagandiniai, SSRS, Vokietijai
  5. ššš
  6. a rusijai b vokietijai
  7. Propoganda A. CCCP B. Hitlerine Vokietija
  8. Propaganda. A - Sovietų Sąjunga, B- Vokietija
  9. Šaukimai į karą Rusijai Vokietijai
  10. A- Rusijai, B- Vokietijai.