Bendro išprusimo testas 4

21. Kaip bendrai vadinami pavaizduoti plakatai? Kuriai valstybei būdinga A plakatų grupė, o kuriai – B?

  1. Sovietų sąjungai. Vokietijai
  2. propogandiniai plakatai A budingas Sovietų sąjungai B Fašistinei Vokietijai
  3. Propagandiniai. A-sovietų sąjunga, B - naciztinė Vokietija
  4. A- SSRS, B- III Reichui
  5. Karikaturos
  6. Propaganda. SSRS. Vokietija
  7. CCCP ir 3 reicho propaganda
  8. 1. Propagandiniai 2. Rusijai 3. Vokietijai
  9. propoganda. SSRS-a Vokietijai-b
  10. propaganda, Sovietų sąjunga, Nacistinė Vokietija