Bendro išprusimo testas 4

21. Kaip bendrai vadinami pavaizduoti plakatai? Kuriai valstybei būdinga A plakatų grupė, o kuriai – B?

  1. SSRS, Vokietija
  2. Lozungai. Sovietų sąjungai. Demokratinei Vokietijai
  3. socializmas. A- sovietu sajunga, b-vokietija
  4. Propagandiniai plakatai. A - SSRS, B - Vokietijai
  5. propaganda, A-komunistinė,B-fašistinė
  6. Propagandiniai. A - SSRS, B - nacistinė Vokietija