Bendro išprusimo testas 17

1. Šis testas skirtas bendram išprusimui pasitikrinti;

2. Šį testą sudaro 40 klasimų. Siekian išvengti nesąžiningų atsakymų visi klausimai yra privalomi;

3. Nepamirškite, kad kai kurie klausimai gali būti su keliais teisingais atsakymų variantais. Jų pasirinkti atsakymai žymimi varnelėmis (o ne taškais);

4. Nusiuntę savo atsakymus, puslapio apačioje rasite teisingus;

5. Nepamirškite atlikti ir kitų testo dalių.

Jūsų lytis:

Jūsų amžius:

1. Ar teisingi šie teiginiai?

2. Kuris yra pirmasis demokratiškai išrinktas PAR prezidentas?

3. Kuriame paveikslėlyje pavaiduotas pigmentų, o kuriame šviesos spalvų maišymas? Kurios šviesos spektro spalvos bangos ilgis didžiausias (ši spalva yra vaivorykštės viršuje)?

3. Kuriame paveikslėlyje pavaiduotas pigmentų, o kuriame šviesos spalvų maišymas? Kurios šviesos spektro spalvos bangos ilgis didžiausias (ši spalva yra vaivorykštės viršuje)?

4. Kurių amatų prietaisai pavaizduoti?

4. Kurių amatų prietaisai pavaizduoti?

5. Kaip vadinamas aukštas, kiaušinio formos Romos popiežių galvos apdangalas?

6. Po kurio XIII a. mūšio, kuriame kovojo lietuviai su ordino, prasidėjo Didysis prūsų sukilimas prieš Vokiečių ordiną? Kas vadovavo šiam sukilimui?

  …Daugiau…

  7. Kuris tai brangakmenis?

  7. Kuris tai brangakmenis?

  8. Kuriame susirinkime Urbonas II paskelbė pirmąjį kryžiaus žygį?

  9. Kaip vadinama ši sporto šaka? Kurių trijų rūšių ginklais joje kovojama?

  9. Kaip vadinama ši sporto šaka? Kurių trijų rūšių ginklais joje kovojama?
   …Daugiau…

   10. Kuriame Vokietijos mieste yra ši bažnyčia?

   10. Kuriame Vokietijos mieste yra ši bažnyčia?

   11. Kuriam Lietuvos miestui būdinga fachverkinė architektūra?

   11. Kuriam Lietuvos miestui būdinga fachverkinė architektūra?

   12. Kuria trajektorija skries γ spindulys?

   12. Kuria trajektorija skries γ spindulys?

   13. Kuris skultorius sukūrė šią „Šv. Teresos iš Avila ekstazės“ skulptūrą?

   13. Kuris skultorius sukūrė šią „Šv. Teresos iš Avila ekstazės“ skulptūrą?

   14. Kurių dviejų augalų žiedai (raudoni ir mėlyni) yra nuotraukoje?

   14. Kurių dviejų augalų žiedai (raudoni ir mėlyni) yra nuotraukoje?
    …Daugiau…

    15. Kuris NBA klubas yra iš Čikagos?

    15. Kuris NBA klubas yra iš Čikagos?

    16. Kuris iš šių kompozitorių yra norvegų, parašęs muziką dramai „Peras Giuntas“?

    17. Kaip vadinamos didelės saugomos teritorijos, kur labai ribojama žmonių ūkinė veikla, tačiau skatinamas turizmas?

    18. Kuris valgis ar gėrimas netinka lietuviškai virtuvei?

    19. Kaip vadinama giliai į kitos valstybės teritoriją įsiterpusi dalis?

    20. Pagal kurio skultūriaus projektą pastatytas šis paminklas?

    20. Pagal kurio skultūriaus projektą pastatytas šis paminklas?

    21. Kuriam įvykiui, vykusiam 1944–1953 m., skirtos nuotraukos? Kuriuos du ginklus laiko rankose pavaizduoti žmonės?

    21. Kuriam įvykiui, vykusiam 1944–1953 m., skirtos nuotraukos? Kuriuos du ginklus laiko rankose pavaizduoti žmonės?
     …Daugiau…

     22. Kuri tai figūra (ABCD), jei AB || CD?

     22. Kuri tai figūra (ABCD), jei AB || CD?

     23. Su kuria valstybe susijęs Bolivudas?

     24. Kuri tai Vokietijos pop-disco muzikos grupė, įsikūrusi 1975 m. ir 1976 m. išleidusi albumą „Take The Heat Off Me“?

     24. Kuri tai Vokietijos pop-disco muzikos grupė, įsikūrusi 1975 m. ir 1976 m. išleidusi albumą „Take The Heat Off Me“?

     25. Kaip vadinami žuvies ir jos žarnyne gyvenančio kaspinuočio tarpusavio santykiai?

     26. Kurios asmenybės sudaro grupę „The Beatles“?

     26. Kurios asmenybės sudaro grupę „The Beatles“?

     27. Pagal kuriuos lentelės duomenis parengta diagrama?

     27. Pagal kuriuos lentelės duomenis parengta diagrama?

     28. Su kuo egiptiečiai pasirašė pirmąją pasaulyje taikos sutartį?

     29. Kuris teiginys geriausiai apibūdina geną?

     30. Kiek atomų sudaro ozoną?

     31. Kas nuo ko atskiriama numynus automobilio sankabos pedalą? Kaip vadinamas pavaros elementas (pavaizduotas nuotrakoje), skirtas sukimosi judesiui perduoti?

     31. Kas nuo ko atskiriama numynus automobilio sankabos pedalą? Kaip vadinamas pavaros elementas (pavaizduotas nuotrakoje), skirtas sukimosi judesiui perduoti?
      …Daugiau…

      32. Kas įkūrė pirmąją knygų spaustuvę Lietuvoje?

      33. Kurioje valstybėje yra pavaizduotas miestas?

      33. Kurioje valstybėje yra pavaizduotas miestas?

      34. Kurios anglų raidės tarimas yra toks: [a:]?

      35. Kiek kaklo slankstelių turi žmogus?

      36. Kuriai valstybei priklauso kanalas, kurio logotipo dalis pavaizduota?

      36. Kuriai valstybei priklauso kanalas, kurio logotipo dalis pavaizduota?

      37. Kaip vadinamas šis organinės chemijos junginys?

      37. Kaip vadinamas šis organinės chemijos junginys?

      38. Kurios valstybės nacionalinis epas – „Mano Sido giesmė“?

      39. Kuris LDK kunigaikštis minimas Maironio eilėraštyje „Trakų pilis“?

      40. Kurią pramonės šaką vysto ši bendrovė, kurios logotipo dalis pavaizduota?

      40. Kurią pramonės šaką vysto ši bendrovė, kurios logotipo dalis pavaizduota?

      Kiek klausimų atsakėte, pasinaudodami pagalbinėmis informacijos priemonėmis?

      Čia, nusiuntę savo atsakymus, rasite teisingus atsakymus.

       …Daugiau…
       Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą