Bendro išprusimo testas 17

21. Kuriam įvykiui, vykusiam 1944–1953 m., skirtos nuotraukos? Kuriuos du ginklus laiko rankose pavaizduoti žmonės?

 1. Partizaninis karas
 2. mp40 karabinas partizaninis karas
 3. Antrąjam pasauliniam karu Trenchbutas Thomson
 4. partizanų kovos. kalašnikovas,kulkosvaidis
 5. Šmaoseris PPŠ
 6. automat kalašnikov.muškieta
 7. Bolševikams
 8. Partizanų kovos.
 9. Automatis
 10. Automatus
 11. Partizanu judėjimui
 12. ak-47
 13. Partizanams, laiko šautuvus.
 14. Rezistencijai
 15. Partizanai
 16. Partizanų pasipriešinimas sovietams
 17. Kulkosvaidį ir automatą
 18. II pasaulinis karas, automatas
 19. Nežinau
 20. Ppš Mauzeris
 21. Automatas Šautuvas
 22. partizaniniam karui.kulkosvaidį ir automata
 23. Antrasis pasaulinis karas
 24. Automatas
 25. Nzn
 26. automatai
 27. Kalašnikovo automatas
 28. AK70
 29. Rusų okupacijos sukilimui.
 30. Nezinau
 31. Okupacija
 32. Partizanams, automatas, šautuvas
 33. rezistencijai
 34. Partizanai Laisvės gynėjai
 35. II pasaulinis karas
 36. -
 37. ghbhbmnbnbmnb nnnnnnnnnnnnn
 38. partizaniniam karui liugeris,
 39. š
 40. Antisovietinis pasipriesinimas
 41. cvbnm,.
 42. Muškieta, kulkosvaidis
 43. Partizaninis karas. Automatus.
 44. Partizanams
 45. Partizaninis karas
 46. ...
 47. pilietiniam karui, kulkosvaidis, automatas
 48. -
 49. partizanas ir stribas
 50. Antrajai Lietuvos okupacijai. Šautuvus.
 51. Lietuvos okupacija - rezistencine partizanu kova. Automatai
 52. partizanų kovos
 53. kulkosvaidis
 54. Partizaninis karas.Dešinėje Thompson
 55. nezinau
 56. partizaniniam karui; kalašnikovo automatą ir medžioklinį šautuvą
 57. ---
 58. antrasis pasaulinis karas, smaiseris, pps
 59. Lietuvos partizaniniam karui. MP-40 ir PPSh-42