ASMENŲ APKLAUSOS ANKETA 2021

Prašome Jūsų užpildyti anketą, skirtą asmenų aptarnavimo kokybei Vilniaus apygardos teisme įvertinti. Atviri ir nuoširdūs Jūsų atsakymai padės mums gerinti aptarnavimą teisme. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Kaip kreipėtės į teismą (galite pasirinkti vieną, kelis ar visus atsakymo variantus, pasirinktus atsakymo variantus pabraukite):
1. Teismo lankytojams pateikiamos aiškios nuorodos į teisme esančias patalpas (raštinę, teismo posėdžių sales ir kt.)
Jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašome trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą...
2. Teismo viduje informaciniuose stenduose, ekrane ar interaktyvioje lentoje pateikta informacija apie teismo posėdžius ir kt. yra aktuali
Jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašome trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą...
3. Teismo darbuotojų (ne teisėjų) apranga yra tvarkinga ir dalykiška
Jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašome trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą...
4. Teismo darbo laiku teismo raštinėje (dokumentų priėmimo/išdavimo langelyje) visada esu laiku (iš karto) aptarnaujamas, jei laukimo nelėmė objektyvios aplinkybės (eilė, darbuotojo užimtumas aptarnaujant kitą asmenį ir pan.)
Jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašome trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą...
5. Teismo darbuotojai (ne teisėjai) su manimi bendrauja pagarbiai ir dalykiškai
Jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašome trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą...
6. Teismo darbuotojai (ne teisėjai) pagal savo kompetenciją aiškiai ir išsamiai atsako į man rūpimus klausimus (nevartoja man nesuprantamų profesinių terminų jų nepaaiškinę, žargono ir pan.)
Jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašome trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą...
7. Jei teismo posėdis atidedamas ar vėluoja, teismo darbuotojas (ne teisėjas) informuoja apie tai laukiančius asmenis, atsiprašo, nurodo vėlavimo priežastį ir kito posėdžio datą, laiką
Jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašome trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą...
8. Aptarnavimo teisme kokybė atitiko mano lūkesčius
Jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašome trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą...