Akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ paslaugų kokybės ir konkurencingumo analizė

Gerb. Respondente,

Esu Vilniaus kolegijos , Ekonomikos fakulteto, Investicijų ir draudimo studijų programos III kurso studentė. Atliekamas tyrimas, kurio tikslas yra ištirti akcinės draudimo bendrovės “Gjensidige” paslaugų kokybę bei konkurencingumą. Anketa yra anoniminė, todėl Jus nebūsite identifikuotas. Jūsų nuomonė yra labai svarbi.

Dėkoju už atsakymus ir Jūsų skirtą laiką.

Klientai turi pakankamai žinių apie akcinę draudimo bendrovę „Gjensidige”?

Kas įtakoja akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige" įvaizdį?

Kodėl klientai renkasi akcinę draudimo bendrovę „Gjensidige"?

Dėl kokių priežasčių klientai nesirinka ADB „Gjensidige" teikiamų paslaugų?

Kokie akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige" paslaugų vertinimo būdai yra efektyvus?

Ar tikslus produkto išaiškinimas, apsaugoja nuo neigiamų atsilepimų ateityje?

Kokiais būdais klientai gali palikti grįžtamąjį ryšį apie Jūsų aptarnavimą?

6. Įvertinkite išvardintus procesus akcinėje draudimo bendrovėje „Gjensidige“ (kiekvieną procesą vertinkite balais, nuo 1 iki 5, 5- labai gerai, o 1 – blogai)

Kaip vertinate esamą padėtį akcinėje draudimo bendrovėje „Gjensidige“? (Kiekvieną procesą vertinkite balais, nuo 1 iki 5, 5- labai gerai, o 1 – blogai)

Kas daro įtaką bendrovės konkurencingumui?

Koks konkuravimo būdas vyrauja Lietuvos draudimo rinkoje?

Kokį konkuravimo būdą naudoja akcinė draudimo bendrovė „ Gjensidige" ?

Kiek laiko dirbate šioje bendrovėje?

Jūsų amžius?

Jūsų lytis?

Jūsų išsilavinimas?

Jūsų pasiūlymai ir pastebėjimai, tobulinant draudimo bendrovės paslaugų kokybę bei išlaikant konkurencinį pranašumą?

    …Daugiau…
    Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą