Userpavlova.viktorija18
Vieša
Pranešti

Akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ paslaugų kokybės ir konkurencingumo analizė

Gerb. Respondente,

Esu Vilniaus kolegijos , Ekonomikos fakulteto, Investicijų ir draudimo studijų programos III kurso studentė. Atliekamas tyrimas, kurio tikslas yra ištirti akcinės draudimo bendrovės “Gjensidige” paslaugų kokybę bei konkurencingumą. Anketa yra anoniminė, todėl Jus nebūsite identifikuotas. Jūsų nuomonė yra labai svarbi.

Dėkoju už atsakymus ir Jūsų skirtą laiką.

Klientai turi pakankamai žinių apie akcinę draudimo bendrovę „Gjensidige”?
Kas įtakoja akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige" įvaizdį?
Labai didelė įtakaDidelė įtakaNei didelė, nei maža įtaka, maža įMaža įtakaĮtakos neturi
Bendrovė yra žinoma, nes kilusi iš Skandinavijos pusės
Socialinė žiniasklaida
Bendrovės įvaizdį formuoja reklamos priemonės
Įvaizdis susidaro iš klientų atsiliepimų
Teikiamos paslaugos
Komunikacija
Kodėl klientai renkasi akcinę draudimo bendrovę „Gjensidige"?
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Palankesnės draudimo paslaugų kainos
Palankesnės draudimo paslaugų sąlygos
Darbuotojai orientuoti į klientų poreikių išsiaiškinimą
Patikimas organizacijos įvaizdis rinkoje
Atsižvelgiama į klientų lūkesčius
Profesionalus darbuotojų aptarnavimas
Taikomos nuolaidos ir akcijos
Tinkamas žalų administravimas
Dėl kokių priežasčių klientai nesirinka ADB „Gjensidige" teikiamų paslaugų?
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Blogos rekomendacijos
Didelės produktų kainos
Nepatenkinami klientų poreikiai
Prastas klientų aptarnavimas
Neatsižvelgiama į klientų lūkesčius
Netinkamai rengiami draudimo polisai
Kokie akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige" paslaugų vertinimo būdai yra efektyvus?
Ar tikslus produkto išaiškinimas, apsaugoja nuo neigiamų atsilepimų ateityje?
Kokiais būdais klientai gali palikti grįžtamąjį ryšį apie Jūsų aptarnavimą?
6. Įvertinkite išvardintus procesus akcinėje draudimo bendrovėje „Gjensidige“ (kiekvieną procesą vertinkite balais, nuo 1 iki 5, 5- labai gerai, o 1 – blogai)
1.2.3.4.5.
Profesionalus darbuotojų aptarnavimas
Tinkamas draudimo produkto sąlygų išaiškinimas
Nuolaidos ir akcijos
Tinkamas žalų administravimas
Paslaugų kaina
Bendrovės žinomumas
Klientų lūkesčių patenkinimas
Kaip vertinate esamą padėtį akcinėje draudimo bendrovėje „Gjensidige“? (Kiekvieną procesą vertinkite balais, nuo 1 iki 5, 5- labai gerai, o 1 – blogai)
1.2.3.4.5.
Inovacijos
Lankstumas
Paslaugos išskirtinumas
Kainodara
Greitas problemų sprendimas
Naujo produkto sukūrimas
Puoselėjama organizacijos kultūra
Tinkamas strateginiu tikslų ir uždavinių kūrimas
Įmonės įvaizdžio kūrimas rinkoje
Darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo sistema
Kas daro įtaką bendrovės konkurencingumui?
Labai svarbuSvarbuNei svarbu, nei nesvarbuNesvarbu
Inovacijos
Lankstumas
Paslaugos išskirtinumas
Kainodara
Greitas problemų sprendimas
Naujo produkto sukūrimas
Puoselėjama organizacijos kultūra
Tinkamas strateginiu tikslų ir uždavinių kūrimas
Įmonės įvaizdžio kūrimas rinkoje
Darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo sistema
Koks konkuravimo būdas vyrauja Lietuvos draudimo rinkoje?
Kokį konkuravimo būdą naudoja akcinė draudimo bendrovė „ Gjensidige" ?
Kiek laiko dirbate šioje bendrovėje?
Jūsų amžius?
Jūsų lytis?
Jūsų išsilavinimas?
Jūsų pasiūlymai ir pastebėjimai, tobulinant draudimo bendrovės paslaugų kokybę bei išlaikant konkurencinį pranašumą?