Userevelinakaraz
Vieša
Pranešti

AGRESIJOS RAIŠKOS YPATUMAI VAIKŲ GYVENANČIŲ GLOBOS NAMUOSE IR ASOCIALIOSE ŠEIMOSE - 2

LytisPrivalomas
AmžiusPrivalomas
Gyvenamoji aplinkaPrivalomas
1. Fizinė agresija
TaipNe
1 1. Kartais aš netveriu noru pakenkti kitiems
1 9. Man atrodo, kad negalėčiau suduoti žmogui
1 17. Jeigu kas pirmas man suduos – aš nesuduosiu atgal
1 25. Tas kas įžeidinėja mane ir mano šeimą – prašosi mušamas
1 33. Žmonės, kurie nuolatos jus veda iš kantrybės- verti “gauti per nosį’’
1 41. Retai duodu grąžos, netgi jei kas nors man suduoda
1 48. Jei aš supyksiu – galiu kam nors suduoti
1 55. Mušuosi nedažniau ir nerečiau nei kiti
1 62. Jei dėl savo teisių gynimo reikia panaudoti fizinę jėgą – aš ją panaudoju
1 68. Aš pažystu žmonių, kurie sugeba mane privesti iki muštynių
2. Netiesioginė agresijaPrivalomas
TaipNe
2 2. Kai kada apkalbu žmones, kurių nemėgstu
2 10. Aš niekada nesusierzinu taip, kad mėtyčiau daiktus
2 18. Kai aš susierzinu – trankau durimis
2 26. Aš nesugebu grubiai juokauti
2 34. Aš niekada nebūnu paniuręs dėl pykčio
2 42. Kai kažkas išeina ne taip kaip noriu, aš kartais įsižeidžiu
2 49. Nuo vaikystės aš niekada nepratrūkdavau pykčiu
2 56. Galiu prisiminti įvykį, kai buvau tiek susierzinęs, kad griebdavau pirmą pasitaikiusį po ranka daiktą ir laužydavau jį
2 63. Kai kada pyktį išreiškiu tuo, kad daužau kumščiu į stalą
3. Susierzinimas
TaipNe
3 3. Aš lengvai susierzinu, bet greitai nurimstu
3 11. Aš visada nuolaidus kitų trūkumams
3 19. Esu daugiau susierzins nei atrodau
3 27. Kai iš manęs šaiposi – aš įsiuntu
3 35. Nenusimenu, jeigu su manimi elgiamasi blogiau negu nusipelniau
3 43. Kai kada žmonės mane erzina vien savo buvimu
3 50. Dažnai jaučiuosi kaip parako statinė, kuri gali sprogti
3 57. Kai kada jaučiu, kad esu pasiruošęs pirmas pradėti muštis
3 64. Aš būnu grubokas su tais žmonėmis, kurie man nepatinka
3 69. Aš dėl smulkmenų nenusimenu
3 72. Paskutiniu metu aš tapau įkyriai nuobodus
4. Negatyvizmas
TaipNe
4 4. Jeigu gražiai manęs nepaprašys – aš neišpildysiu prašymo
4 12. Jeigu man nepatinka nustatyta taisyklė – norisi jos nesilaikyti
4 20. Jeigu kas nors vaizduoja save viršininku– aš visada tai ignoruoju
4 28. Kai žmonės įsivaizduoja esą viršininkai, darau viską, kad jie nebūtų pasipūtę
4 36. Jeigu kas išveda mane iš kantrybės – nekreipiu dėmesio
5. Skriaudos raiška
TaipNe
5 5. Aš ne visada gaunu tai, kas man priklauso
5 13. Kiti beveik visada moka naudotis palankiomis aplinkybėmis
5 21. Mane truputi liūdina mano likimas
5 29. Beveik kiekvieną savaitę matau ką nors, kas man nepatinka
5 37. Nors to ir neparodau, bet mane kai kada kankina pavydas
5 44. Nėra žmonių kurių aš iš tikro nekęsčiau
5 51. Jei visi žinotų ką jaučiu, mane laikytų žmogumi su kuriuo nelengva dirbti
5 58. Kai kada jaučiu, kad gyvenimas man neteisingas
6. Įtarumas
TaipNe
6 6. Aš nežinau ką žmonės šneka apie mane už mano akių
6 14. Aš elgiuosi atsargiai su žmonėmis, kurie man daugiau draugiški negu aš tikiuosi
6 22. Manau, kad dauguma žmonių manęs nemyli
6 30. Daugelis žmonių man pavydi
6 38. Kai kada man atrodo, kad iš manęs juokiasi
6 45. Mano įsitikinimas: ”niekada nepasitikėti” svetimais”
6 52. Aš visad galvoju apie tai, kokios slaptos priežastys verčia žmones daryti ką nors malonaus dėl manęs
6 59. Anksčiau maniau, kad dauguma žmonių sako tiesą, bet dabar tuo netikiu
6 65. Aš neturiu priešų, kurie norėtų man pakenkti
6 70. Man retai ateina mintis, kad žmonės stengėsi įžeisti ar įsiutinti mane
7. Verbalinė agresija
TaipNe
7 7. Jeigu aš nepritariu draugų elgesiui – leidžiu jiems tai pajusti
7 15. Dažnai nesutinku su žmonėmis
7 23. Aš negaliu susilaikyti nesiginčijęs, jeigu žmonės su manimi nesutinka
7 31. Aš reikalauju, kad žmonės mane gerbtų
7 39. Netgi supykęs nevartoju “stiprių” išsireiškimų
7 46. Jeigu kas nors suerzina mane, aš pasiruošęs pasakyti viską ką apie jį galvoju
7 53. Kada ant manęs šaukia, aš pradedu šaukti atgal
7 60. Baruosi tik iš pykčio
7 66. Aš nemoku žmogaus “pastatyti į vietą”, net jeigu jis to nusipelnė
7 71. Aš dažnai tik grasinu žmonėms, nors nesirengiu grasinimų įvykdyti
7 73. Ginče aš dažnai pakeliu balsą
7 74. Paprastai stengiuosi slėpti savo blogą požiūrį į žmones
7 75. Geriau su kuo nors sutiksiu, negu pradėsiu ginčytis
8. Kaltės jausmas
TaipNe
8 8. Kai atsitikdavo taip, kad apgaudavau kitus- jausdavau sąžinės graužatį
8 16. Dažnai man į galvą ateina mintys, kurių aš gėdijuosi
8 24. Žmonės, išsisukinėjantys nuo darbo, turi jausti kaltę
8 32. Mane glumina tai, kad mažai ką darau dėl savo tėvų
8 40. Man norisi, kad mano nuodėmės būtų atleistos
8 47. Darau daug tokio, dėl ko vėliau gailiuosi
8 54. Nesėkmės mane liūdina
8 61. Kai pasielgiu neteisingai – mane kankina sąžinė
8 67. Dažnai galvoju, kad gyvenau neteisingai