Klaipėdos įmonių vadovų patiriamo streso veiksnių vertinimas COVID-19 metu

Gerbiamas vadove,

Bendradarbiaudami su Klaipėdos įmonių vadovų atstovais galime nustatyti, su kokia streso rizika susiduriama darbe. Pripažįstame, kad su darbu susijęs stresas gali kelti pavojų darbuotojų sveikatai ir saugumui bei suprantame, kaip svarbu spręsti šią problemą.

Klausimynas sudarytas iš 43 su Jūsų darbo aplinka ir keleto su Jūsų darbo specifika susijusių klausimų. Apklausos tikslas – išsiaiškinti, ką Jūs manote apie darbo sąlygas. Siekiame išsiaiškinti, ar viskas padaryta, kad darbo sąlygos būtų geresnės. Garantuojame tyrime dalyvaujančių asmenų anonimiškumą.

Prašome atidžiai perskaityti klausimus ir į juos atsakyti Jums patogiu metu. Apie rezultatus pranešime, kai juos išanalizuosime ir apibendrinsime, pateiksime galimus sprendimų būdus.

Apibendrinti atsakymai į klausimyno klausimus suteiks informacijos tiek apie organizacijose tinkamai vykdomus veiksmus, tiek apie galimai kylančias problemas. Į klausimus prašome atsakyti taip, kaip galvojate. Stresas patiriamas skirtingai ir žmones gali paveikti nevienodai, todėl būtent Jūsų požiūris į darbo aplinką yra svarbus: gali būti, kad kiti vadovai nenurodys problemų, su kuriomis susiduriate Jūs.

Klausimyno užpildymas trunka apie 5 minutes. Kiekvienam klausimui pažymėkite langelį.

Jūsų atsakymai į klausimyno klausimus yra anonimiški, viešai bus pateikti tik apibendrinti rezultatai. Apklausa nesiekiama vertinti jūsų asmeninių gebėjimų ar darbo.

Atsakydami į kiekvieną klausimą, pasirinkite vieną atsakymą, kuris geriausiai atspindi pastarojo meto situaciją darbe.

Streso darbe vertinimo klausimynas modeliuotas remiantis HSE (angl. Health and safety executive of Great Britain) (liet. SDV – streso darbe vertinimo) Didžiosios Britanijos klausimynu, kurio validumas buvo patikrintas Lietuvos Higienos instituto darbuotojų Vilijos Kuodytės bei Birutės Pajarskienės 2017 metais ir yra rekomenduojamas kaip tinkamas naudoti Lietuvos organizacijose patiriamam stresui nustatyti ir analizuoti. Klausimynas papildytas autorės klausimais siekiant išaiškinti streso valdymo priemones.

Įrodyta, kad darbo sąlygos veikia darbuotojo gerovę. Atsakydami į toliau pateiktus klausimus, padėsite mums įvertinti Jūsų darbo sąlygas ir suteiksite galimybę stebėti pokyčius ateityje. Pildydami klausimyną, turėkite mintyje pastarųjų 6 mėn. darbo laikotarpį – taip dabartinę padėtį galėsime palyginti su buvusia arba būsima.

Apklausą atlieka Klaipėdos Universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Visuomenės sveikatos katedros magistrantė Lalita Atienė. Anketos duomenys bus panaudoti magistro baigiamojo darbo „Klaipėdos įmonių vadovų patiriamo streso veiksnių vertinimas COVID-19 metu” temos atskleidimui. Jei Jums kilo kokių nors klausimų, maloniai prašome susisiekti, Lalita Atienė, Mob. Tel. +370 652 71828.

 

Dėkojame už dalyvavimą.

 

Pagarbiai,

Lalita Atienė

 

 

1. Kokia jūsų lytis?

2. Man aišku, ko iš manęs tikimasi darbe.

3. Galiu nuspręsti, kada daryti pertrauką.

4. Skirtingos žmonių grupės darbe iš manęs reikalauja nesuderinamų dalykų.

5. Žinau, kaip atlikti savo darbą.

6. Prie manęs priekabiauja žodžiais ar nemaloniu elgesiu.

7. Mano darbo terminai yra neįvykdomi.

8. Jei darbas taps sunkus, kolegos man padės.

9. Gaunu palaikantį grįžtamąjį ryšį dėl atliekamo darbo.

10. Turiu dirbti labai intensyviai.

11. Galiu pareikšti nuomonę dėl savo darbo tempo.

12. Man aiškios mano pareigos ir atsakomybė.

13. Man tenka nevykdyti kai kurių užduočių, nes turiu per daug darbo.

14. Man yra aiškūs mano padaliniui keliami tikslai ir uždaviniai.

15. Tarp kolegų esama pykčio ar trinties.

16. Galiu pasirinkti, kaip atlikti savo darbą.

17. Neturiu pakankamai pertraukų.

18. Aš suprantu, kaip mano darbas atitinka bendrą organizacijos tikslą.

19. Patiriu spaudimą dirbti viršvalandžius.

20. Galiu pasirinkti, ką veikti savo darbe.

21. Turiu dirbti labai greitai.

22. Darbe esu ujamas.

23. Darbe patiriu neįveikiamą laiko trūkumą.

24. Galiu tikėtis tiesioginio vadovo pagalbos iškilus darbo problemai.

25. Kolegos suteikia man reikiamą paramą ir pagalbą.

26. Galiu spręsti, kaip atlikti savo darbą.

27. Aš turiu pakankamai galimybių teirautis vadovų dėl darbo pokyčių.

28. Patiriu pelnytą kolegų pagarbą darbe.

29. Su darbuotojais tariamasi dėl darbo pokyčių.

30. Galiu pasikalbėti su tiesioginiu vadovu apie tai, kas mane darbe nuliūdino arba suerzino.

31. Mano darbo laikas gali būti lankstus.

32. Kolegos noriai išklauso mano su darbu susijusias problemas.

33. Įvykus pokyčiams darbe žinau, kaip jie veiks iš tikrųjų.

34. Esu palaikomas, kai darbas yra emociškai įtemptas.

35. Santykiai darbe yra įtempti.

36. Tiesioginis vadovas mane darbe skatina.

37. Stresą valdau leisdamas laiką gamtoje.

38. Stresą valdau vartodamas alkoholį.

39. Stresą valdau fizinio aktyvumo pagalba.

40. Stresą valdau praktikuodamas jogą, dėmesingus judesius.

41. Stresą valdau vartodamas psichotropines medžiagas.

42. Stresą valdau žaisdamas kompiuterinius žaidimus.

43. Stresą valdau „Mindfulnes“ dėmesingo įsisąmoninimo praktikomis (vaikščiojimo, stebėjimo, kvėpavimo meditacija).

Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą