Autorius: justekristaponyte

Nuotolinio mokymo/si refleksija

Results268
Mieli mokiniai, šia anketa siekiame sužinoti:1.      Gimnazijos mokinių nuomonę apie nuotolinio mokymo/si COVID-19 pandemijos metu poveikį emocinei sveikatai, mokymosi pasiekimams. 2.      Išsiaiškinti nuotolinio mokymo/si organizavimo gimnazijoje kokybę pandemijos metu, kad galėtume suteikti savalaikę mokymosi ir socialinę/emocinę pagalbą.Anketa anoniminė. Dėkojame už bendradarbiavimą.