Autorius: aruniuke

Kūrybinio mąstymo ugdymo efektyvumas suaugusiųjų formaliajame švietime (dėstytojams)

Results0
Dėkoju, kad sutikote užpildyti šią anketą ir dalyvauti moksliniame tyrime, man labai svarbi Jūsų nuomonė.Esu Vytauto Didžiojo universiteto studentė ir atlieku tyrimą, kurio tikslas- atskleisti kūrybinio mąstymo ugdymo efektyvumą suaugusiųjų formaliojo švietimo mokymo(si) procese.Anketa yra anonimiška, todėl Jums nereikia nurodyti savo vardo ir pavardės. Surinkti duomenys bus panaudoti moksliniam darbui parašyti. Prie kiekvieno klausimo pateikti galimi atsakymų variantai arba vieta įrašyti savo galimam atsakymui. Pažymėkite vieną arba kelis atsakymus (kelių atsakymų galimybė bus nurodyta prie tam tikrų klausimų), atitinkančius Jūsų nuomonę. Iš anksto ačiū!

Buhalterių mokymosi poreikiai

Laba diena, esu studentė ir atlieku tyrimą ištirti buhalterių mokymosi poreikius. Anketa yra anonimiška, todėl Jums nereikia nurodyti savo vardo ir pavardės. Surinkti duomenys bus panaudoti moksliniam darbui parašyti .Prie kiekvieno klausimo pateikti galimi atsakymų variantai arba vieta įrašyti savo galimam atsakymui. Pažymėkite vieną arba kelis atsakymus (kelių atsakymų galimybė bus nurodyta prie tam tikrų klausimų), atitinkančius Jūsų nuomonę. Iš anksto ačiū!

ORGANIZACIJOS PSICHOLOGIJA

Sužinoti organizacijos psichologų darbo našumą. Dėkojame jog paaukojote savo brangų laiką atsakydami į pateiktus klausimus.