Autorius: Daiurbo

Lyties įtaka vadovavimo savybėms, darbuotojų požiūriu

Gerb. apklausos Dalyvi (-e),Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Sveikatos priežiūros vadybos magistrantūros studijų programos II kurso studentas Dainius Urbonas atlieka tyrimą, kurio tikslas – įvertinti ir nustatyti lyties įtaką vadovavimo savybėms darbuotojų požiūriu. Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas, todėl Jūs bet kuriuo laiku galite atsisakyti dalyvauti tyrime.Tyrimo metu gauti duomenys bus panaudoti magistro darbo „Lyties įtaka vadovavimo savybėms, darbuotojų požiūriu“ praktinėje analizėje. Ši anketa patvirtinta KU Sveikatos mokslų fakulteto, Visuomenės sveikatos katedros Etikos komisijos posėdyje. Iškilus neaiškumams, prašom kreiptis į tyrėją Dainių Urboną (tel. 860457335). Tyrimas yra visiškai anoniminis, surinkta informacija bus panaudota tik apibendrintai analizei, niekur nereikia nurodyti savo vardo ar kitų asmens duomenų. Atidžiai perskaitykite žemiau pateikiamus klausimus.