UserDaiurbo
Vieša
Pranešti

Lyties įtaka vadovavimo savybėms, darbuotojų požiūriu

Gerb. apklausos Dalyvi (-e),

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Sveikatos priežiūros vadybos magistrantūros studijų programos II kurso studentas Dainius Urbonas atlieka tyrimą, kurio tikslas – įvertinti ir nustatyti lyties įtaką vadovavimo savybėms darbuotojų požiūriu. Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas, todėl Jūs bet kuriuo laiku galite atsisakyti dalyvauti tyrime.

Tyrimo metu gauti duomenys bus panaudoti magistro darbo „Lyties įtaka vadovavimo savybėms, darbuotojų požiūriu“ praktinėje analizėje. Ši anketa patvirtinta KU Sveikatos mokslų fakulteto, Visuomenės sveikatos katedros Etikos komisijos posėdyje. Iškilus neaiškumams, prašom kreiptis į tyrėją Dainių Urboną (tel. 860457335). Tyrimas yra visiškai anoniminis, surinkta informacija bus panaudota tik apibendrintai analizei, niekur nereikia nurodyti savo vardo ar kitų asmens duomenų. Atidžiai perskaitykite žemiau pateikiamus klausimus.

1. Jūsų vadovo lytis (pažymėkite tinkamą variantą)
2. Perskaitę teiginius, įvertinkite kiekvieną iš jų ir pažymėkite atsakymo variantą, geriausiai atspindintį organizacijos vadovo bendravimą su pavaldiniais.
Visiškai nesutinkuNesutinkuSunku pasakytiSutinkuVisiškai sutinku
Organizacijos vadovas man perduoda savo komandos viziją
Organizacijos vadovas padrąsina mane tikėti, jog galiu pasiekti gerų darbo rezultatų
Kalbant apie mano darbą, organizacijos vadovas man nurodo, kaip jį turiu atlikti
Organizacijos vadovas paskatina mane manyti, jog galiu labai gerai atlikti savo darbą
Organizacijos vadovas pasako, kodėl turėčiau kitaip pažvelgti į savo problemas
Vadovas įkvepia mane padaryti daugiau, nei galėčiau padaryti, jei vadovo nebūtų šalia
Dažnai mano organizacijos vadovas yra nepatenkintas mano darbu be jokios priežasties
3. Perskaitę teiginius, įvertinkite kiekvieną iš jų ir pažymėkite atsakymo variantą, geriausiai atspindintį organizacijos vadovo požiūrį į darbą.
Visiškai nesutinkuNesutinkuSunku pasakytiSutinkuVisiškai sutinku
Vadovas nuolat ieško naujų galimybių organizacijos plėtotei
Vadovas nuolat rūpinasi kasdieniais veiksmais organizacijoje, bet vengia ateities perspektyvų ir planų
Organizacijoje vadovas apibrėžia užduotis ir leidžia pavaldiniams spręsti kaip jų siekti
Organizacijoje vadovas sukuria savo tikslus, o ne imasi tų, kuriuos kažkas nustatė
Vadovas yra puikus darbo organizavimo specialistas
Organizacijoje vadovas pasižymi racionalių uždavinių formulavimu ir situacijos suvokimu
Vadovas siūlo pavaldiniams įvykdyti darbą griežtai pagal reikalavimus ir aiškiai nurodo rezultatus, kurie turi būti pasiekti
4. Perskaitę teiginius, įvertinkite kiekvieną iš jų ir pažymėkite atsakymo variantą, geriausiai atspindintį vadovo sprendimų priėmimo būdą organizacijoje.
Visiškai nesutinkuNesutinkuSunku pasakytiSutinkuVisiškai sutinku
Organizacijos vadovas pasako mano organizacijos viziją
Organizacijoje vadovas aptaria problemas su savo pavaldiniais ir tik po to priima sprendimą
Vadovas turi aiškią mūsų organizacijos raidos viziją
Nekyla abejonių, kad organizacijos vadovas labai įžvalgus
Niekas, įskaitant ir mane, nekuria mūsų organizacijos vizijos
Vadovas geba sužadinti pavaldinių norą prisiimti atsakomybę už sprendimus
Vadovas išklauso pavaldinių nuomones, mintis ir pasiūlymus bei pristato asmeninę nuomonę, nebandydamas daryti įtakos jų sprendimams
5. Perskaitę teiginius, įvertinkite kiekvieną iš jų ir pažymėkite atsakymo variantą, geriausiai atspindintį kontrolės būdą organizacijoje.
Visiškai nesutinkuNesutinkuSunku pasakytiSutinkuVisiškai sutinku
Vadovas man nurodo, kaip turėčiau atlikti savo darbą
Vadovas man nurodo, kaip turėčiau atlikti savo darbą
Vadovas duoda man įsakymus dėl mano darbo atlikimo
Organizacijos vadovas nurodinėja, kaip turiu dirbti
Organizacijoje vadovas neturi ir netaiko jokių apribojimų
Niekas (įskaitant ir mane) nesprendžia su mano darbu susijusių problemų
Vadovo idėjos priverčia mane pergalvoti kai kurias iš savų minčių (dėl kurių anksčiau man niekada nekilo abejonių)
6. Perskaitę teiginius, įvertinkite kiekvieną iš jų ir pažymėkite atsakymo variantą, geriausiai atspindintį organizacijos vadovo požiūrį į pavaldinių iniciatyvumą ir aktyvumą
Visiškai nesutinkuNesutinkuSunku pasakytiSutinkuVisiškai sutinku
Kiekvieno darbuotojo indėlis įtraukiamas į svarbiausius organizacijos sprendimus
Jei gerai dirbu, organizacijos vadovas pasirūpina, kad man už tai būtų atlyginta papildomai
Organizacijos vadovas pasirūpina, kad mano atlyginimas būtų adekvatus mano darbui
Vadovas sprendimus dėl mano atlyginimo priima remdamasis mano darbo atlikimu
Vadovas yra linkęs planuoti savo pavaldinių karjerą
Vadovas padidina mano optimizmą dėl ateities
Jūsų lytis
Jūsų amžius
Jūsų išsilavinimas
Nurodykite organizacijos, kurioje dirbate, tipą
Kokią poziciją užimate organizacijoje?