Žymė: viešinimas

Viešųjų ryšių strategijos informuojant apie euro įvedimą Lietuvoje: gyventojų patirtis

Sveiki, esu Mykolo Romerio Viešųjų ryšių vadybos magistrantūros studentė Justina Kabakaitė. Atlieku kiekybinį tyrimą, kurio tikslas išsiaiškinti viešųjų ryšių strategijų, susijusių su informavimu apie euro įvedimą Lietuvoje, įtaką. Kviečiu prisidėti prie tyrimo ir užpildyti anketą. Anketa yra anoniminė. Gauti duomenys bus apdorojami statistiškai ir naudojami tik mokslo tikslams. Dėkoju už bendradarbiavimą!

FESTIVALIO “SPORTAS VISIEMS” VIEŠINIMO ANALIZĖS TYRIMO ANKETA

Gerbiamas respondente, esu Klaipėdos valstybinės kolegijos sporto ir pramogų vadybos studijų programos studentas, atliekantis tyrimą baigiamajam darbui. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti kokiais būdais visuomenė sužino apie vykstantį festivalį Palangoje „Sportas visiems.   Prašau Jūsų atsakyti į anketos klausimus. Anketa yra anoniminė ir baigiamajame darbe bus pateikti apibendrinti tyrimo rezultatai.