Žymė: teise

Nepilnamečių Globa ir Rūpyba

Tikslas: remiantis statistiniais bei anketos duomenimis atlikti sociologinį tyrimą, kuris padėtų išnagrinėti įvaikinimo, globos ir rūpybos ypatumus.