Žymė: politika

Viešieji pirkimai

Šia apklausa siekiama nustatyti visuomenės požiūrį i viešuosius pirkimus. Anketos duomenys bus panaudoti magistriniame darbe.

Viešieji pirkimai

Šiuo metu yra vykdomas tyrimas „Viešųjų pirkimų efektyvumas: Lietuvos atvejo analizė". Šio darbo tikslas yra atlikti Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos analizę nustatant pagrindinius trukdžius ribojančius viešųjų pirkimų uždavinių įgyvendinimą t.y. ekonomiškumą, teisingumą ir nešališkumą, aiškumą bei efektyvumą.Pateikta anketa siekiama surinkti informaciją apie valstybinių institucijų vykdomus pirkimus, viešųjų pirkimų planavimą bei personalą tiesiogiai dirbantį su jais.

Aklųjų ir Silpnaregių padėtis darbo rinkoje

Vilniaus Universiteto, Filosofijos fakulteto, socialinio darbo IV kurso studentės šiuo metu rašo baigiamąjį darbą, kurio tema: Aklųjų ir silpnaregių padėties darbo rinkoje analizė. Temos analizei kartu su Lietuvos Aklųjų ir Silpnaregių Sąjunga(LASS) atliekamas tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti potencialių darbdavių požiūrį į akluosius bei silpnaregius. Jūsų nuomonė labai svarbi, todėl tikimės nuoširdžių atsakymų.

street'o sportas

noreciau suzinoti,ka zmones mano apie gatves sporta- skeitus,rolus.ir ar patys jais vazineja

Politics: the problems of integration of British Muslims in Great Britain

This is a questionnaire designed to analyze the problems of integration of British Muslims in Great Britain and it investigates only the ethnic group of British Pakistanis and Bangladeshis. If you are a citizen of the United Kingdom, please fill in this questionnaire. If you are British of Pakistani or Bangladeshi origin, please do not hesitate and fill in this questionnaire. This material will be used as a research basis in the BA thesis.

Kodėl Lietuvos politikai skatina energijos grobstymus?

Į visą šią informaciją buvo žiūrima lyg į mano problemą ! KODĖl???? Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui S. Daukanto a. 3 LT-2008 Vilnius Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Artūrui PAULAUSKUI Gedimino pr. 53 LT-2002 Vilnius Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui BRAZAUSKUI Gedimino pr. 11 LT-2039 Vilnius DĖL EKONOMIKAI ITIN ŽALINGOS INFORMACIJOS PLITIMO IR BŪTINYBĖS JĄ SLAPTINTI Aš, Artūras XXXXXX, tyrinėdamas elektros energijos kainų tendencijas, turiu pastebėti, kad jų augimui didelę įtaką daro piktybinis el. energijos grobstymas. Ši problema sėkmingai buvo pradėta spręsti Ūkio ministro V. Babiliaus įsakymu (Valstybės žinios, nr 41 1997m.) tuo užkertamas kelias daugeliui piktavaliavimo būdų. Problemos esmė tokia, kad dabar nesąžiningas vartotojas, susipažinęs su nauja patentine informacija, gali toliau ir visiškai nebaudžiamai grobstyti el. energiją, kadangi naudojamos apskaitos konstrukcijoje paliktos silpnos vietos, kurios aprašytos patente LT5019. Blogybė ta, kad patentas išplatintas bibliotekose, Internete. Su šia problema buvo supažindinti: Ministras Pirmininkas A. Brazauskas; Prezidentas R. Paksas; Seimo Pirmininkas A. Paulauskas. Deja, visur buvo vadovautasi Ūkio ministerijos sudarytos komisijos AKIVAIZDŽIAI PRIEŠTARINGOMIS išvadomis. Komisija konstatavo, kad apskaita – pažeidžiama (3 ir 6-tas komisijos išvadų punktai), bet nenustatyta nei vieno piktybinio atvejo (1 punktas ), kas ir patvirtina visišką nebaudžiamumą. Žiūrint į perspektyvą peršasi išvada: „esant galimybei – realybė neišvengiama“. Cituoju 6-tą komisijos išvadų punktą: „Įrengti antrą automatinį jungiklį (vartotojo pusėje po elektros skaitiklio) ir užplombuot įvadinį automatinį jungiklį (įrengtą įvadiniame apskaitos skydelyje prieš elektros skaitiklį) neturi prasmės, nes jį galima visada atjungti padidinus apkrovą virš nustatytos ir tuomet automatinis jungiklis atjungia vartotoją. Nesant grandinėje įtampos sąmoningai galima sugadinti bet kurį skaitiklio įtampos elementą.“ Būtent čia ir yra pagrindinė prasmė, todėl, kad komisijos paminėtu būdu (6-tas punktas) atjungus skaitiklį ir sugadinus bet kurį skaitiklio įtampos elementą, „vartotojas“, neiškvietęs el. inspektoriaus (plombuoto jungiklio įjungimui), elektros neturės visiškai. Kadangi inspektorius būtinai nustatys ir „gedimą“. Grobstymas neįmanomas! Taip gadinti nėra motyvo! Kas kita, kai šiuo metu vartotojas laisvai gali atjungti skaitiklį. Nesant grandinėje įtampos sąmoningai galima sugadinti bet kurį skaitiklio įtampos elementą. Po to vėl prijungti prie tiekimo linijos ir nebaudžiamai vogti! Kelia nuostabą, kad metų bėgyje nebuvo imtasi jokių priemonių, užkertančių kelią šios, itin delikačios informacijos viešam prieinamumui. Ar tai tik nesusipratimas, ar neįžvalgumas, ar norima pataupyti sąžiningo vartotojo sąskaita, o gal čia kliudo kokios tai antivalstybinės jėgos? Rinkimų išvakarėse iškils rezonansinis klausimas: „ar tokia padėtis valstybėje yra toleruotina“!? Pridedama: I. Patentas LT5019 5 lapai II. Lietuvos Energetikos Instituto raštas 1 lapas III. TS- Konservatorių frakcijos pozicija 1 lapas IV. Komisijos išvados 2 lapai V. Gadinimo scenarijus 1 lapas VI. El. skaitiklio principinė schema 1 lapas Pagarbiai, Artūras XXXXXX Kaunas 2004.09.13