UserAnaStan
Vieša
Pranešti

Sveikatos stiprinimas Kauno regione

Visuomenės sveikata ir jos stiprinimas - prioritetinė Pasaulio Sveikatos Organizacijos, ES bei Lietuvos sritis. Sveikatos politikos nuostatuose kalbama apie visuomenės švietimą, sveikos gyvensenos skatinimą, fizinio aktyvumo didinimą. Visuomenės sveikatos biurų tikslas yra rūpintis Savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti Savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas Tačiau, ar tikrai daugelis gyventojų žino apie biurus ir jų teikiamas paslaugas.

Jūsų lytis?
Koks Jūsų amžius?
Koks Jūsų išsilavinimas?
Kur Jūs gyvenate?
Ar žinote kokią veiklą vykdo Visuomenės sveikatos biurai?
Ar dalyvaujate įvairiose prevencinėse/profilaktinėse programose?
Ar manote, kad visuomenės sveikatos stiprinimas turi būti skatinamas valdžios?
Kaip manote, ar yra daug investuojama į visuomenės sveikatos stiprinimą?
Ar Jums trūksta informacijos apie Jūsų mieste vykdomus renginius/akcijas?