Lietuvos gyventojų požiūris į asmeninių finansų valdymo būdą – taupymą

Esame Vilniaus Universiteto Tartpautinio Verslo Mokyklos antro kurso studentės. Atliekame apklausą, kurios pagalba norime nustatyti Lietuvoje gyvenančių žmonių, kuriems yra virš 18 metų, požiūrį į pinigų taupymą bei įpročius. 

Anketos trukmė - iki 5min. 

Ačiū už sugaištą laiką!

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Ar taupote pinigus?

Kiek Jūs pinigų vidutiniškai skiriate taupymui per mėnesį?

Didžiausia Jūsų sutaupyta pinigų suma?

Kokią sumą šiuo metu planuojate sutaupyti siekiant įgyvendinti išsikeltą tikslą?

Kokią Jūs renkatės taupymo formą?

6. Kaip vertinate pateiktus taupymo būdus ( jei netaupote, praleiskite šį klausimą) (1- labai prastai, 5-labai gerai)

1
2
3
4
5
Kiaulė taupyklė
Investavimas
Terminuoti indėliai bankuose
Taupomieji indėliai
Draudimai (pensijinis, gyvybės, sveikatos, vaikų ateities ir kt.)

Kas, Jūsų nuomone, skatina taupyti? Įvertinkite pateiktus punktus pagal daromą įtaką (1-nedaro įtakos, 5-daro didelę įtaką)

1
2
3
4
5
padidėjusios mėnesinės pajamos
sumažėjusios pajamos
išsikeltas tikslas
šeimos pagausėjimas
artėjantys įvykiai (šventės, atostogos, sukaktuvės)
noras atsidėti pinigų nenumatytiems įvykiams (galimos nelaimės, ligos ir pan.)

Į ką Jūs atsižvelgiat/atsižvelgtumėt prieš pasirenktant taupymo būdą?Įvertinkite VISUS pateiktus atsakymo variantus pagal svarbą( 1 - visiškai nesvarbu; 5 - labai svarbu)

1
2
3
4
5
palūkanų norma/grąža
sutarties sąlygų lankstumas
rizikos laipsniai
papildomos sąlygos
saugumas
naudingumas

Jūsų nuomone, kaip žmogus turėtų paskirstyti savo atlyginimą?

5%-10%
15%-20%
25% -30%
35% -40%
45% -50%
55% -60%
65% -70%
75% -80%
85%- 90%
95%-100%
Finansinė laisvė (Investicijoms, pasyvioms pajamoms, ilgalaikiams taupymams, pensijų kaupimas)
Ilgalaikės santaupos (Konkrečiam tikslui: mašinai, televizoriui, atostogoms)
Kasdieniai poreikiai (komunaliniai mokesčiai, maistas, kirpyklos ir t.t.)
Ugdymąsis (Seminarai, knygos, mokslas)
Pramogos
Labdara

Lytis

Amžius

Jūsų generuojamos pajamos per mėnesį:

Jūsų socialinė padėtis:

Gyvenamoji vieta: