Žymė: bedarbiai

Bedarbio apklausa

Vykdomam projektui reikalinga bedarbių apklausa, siekiant išsiaiškinti šių dienų nedarbo tendencijas