Bedarbio apklausa

Vykdomam projektui reikalinga bedarbių apklausa, siekiant išsiaiškinti šių dienų nedarbo tendencijas
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Lytis

Amžius

Jūsų specialybė

Išsilavinimas

Ar daug įtakos ieškant darbo daro jūsų išsilavinimas?

Dėl ko praradote darbą

Keliuose darbuose dirbote

Kiek laiko ęsate darbo biržoje?

Kiek darbo pasiūlymų gavote per tą laiko tarpą?

Kokias būdais ieškote darbo

Ar gaunate bedarbio pašalpą

Ar sutiktumėte dirbi už minimalų atlyginimą

Darbo biržos privalumai(jūsų nuomonė)

Darbo biržos trūkumai(jūsų nuomonė)