Pilnas anketų sąrašas

Kaimo turizmo paslaugų prieinamumas neįgaliesiems Lietuvoje. Anketa Vadovams

Results11
Lietuvos sporto universiteto, Turizmo ir sporto vadybos magistratūros studijų programos studentas Mantas Juodišius atlieka apklausą apie kaimo turizmo paslaugų prieinamumą neįgaliesiems Lietuvoje.Anketa yra anoniminė. Gauti duomenys bus naudojami tik bendro pobūdžio išvadoms suformuluoti. Būčiau dėkingas, jei atvirai išreikštumėte savo nuomonę ir pažymėtumėte  x  Jums tinkantį atsakymo variantą. Ačiū už skirtą laiką!

Sergančių 2 tipo cukriniu diabetu mitybos įpročių vertinimas ir sąsajos su sveikatos būkle

Results13
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto studentė baigiamojo magistrinio darbo rengimo metu atlieka tyrimą, skirtą įvertinti sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu mitybos įpročius, sveikatos būklę ir išanalizuoti jų tarpusavio sąsajas. Tyrimo duomenys bus panaudoti tik studijų tikslams, internetinė anketa yra anoniminė. Anonimiškumas ir gautų duomenų konfidencialumas garantuojamas. Iškilus neaiškumams galite kreiptis: Simona Kulšytė; el. paštas [email protected]

Virtualios ekskursijos po Kauną

Results11
Labas vakaras, Atsižvelgdami, kad baigiasi Lituanistinės studijos "Jūra" kartu su gidu Deimantu Ramanausku parengtas trijų virtualių ekskursijų ciklas po įvairias Kauno vietas, norėtume išgirsti jūsų nuomonę apie jas. Anketa yra anoniminė, todėl galite ją pildyti drąsiai. Pagarbiai

UAB ,,Kiveda" klientų poreikių ir jų pokyčių tyrimas, naujų paslaugų trūkumas

Gerb. respondente, Esu Vilniaus Kolegijos turizmo vadybos antrojo kurso studentė. Atlieku tyrimą, kurio metu išsaiškinsiu kokių paslaugų trūksta kelionių organizatoriui UAB ,,Kiveda" ir kokiu būdu ji galėtų patobulėti. Anketa yra anoniminė, todėl rezultatai nebus viešai publikuojami, o apklausos atsakymai bus naudojami TIK mokslinio tyrimo tikslais.Labai vertinu Jūsų skirtą laiką ir iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus.

SERGANTIEMS CUKRINIU DIABETU "Cukrinio diabeto klinikinės pradžios ypatumai"

Results42
Sveiki, esu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto V k. 26 grupės Medicinos studentas Justinas Perminas. Atlieku magistrinio darbo tiriamąjį darbą "Cukrinio diabeto klinikinės pradžios ypatumai". Atlikdami šią anketą sutinkate dalyvauti atliekamame tyrime. Pildydami anketą užtruksite iki 20-25 min. Ačiū už Jūsų dalyvavimą! Anketa anoniminė.

Tez Tour įmones veiklos statistinis tyrimas

Laba diena, gerbiami respondentai. Esame Vilniaus kolegijos, verslo vadybos fakulteto, turizmo vadybos studijų programos, pirmo kurso studentės. Šiuo metu atliekame tyrimą, kurio tikslas išsiaiškinti klientų įpročius ir kitus veiksnius, galinčius įtakoti Tez Tour įmonės veiklą. Apklausa yra anoniminė, apibendrinti duomenys bus naudojami Tez Tour, komercinę veiklą ir reputaciją veikiančių veiksnių, analizei. Anketos pildymo taisyklės, nurodomos atskirai prie kiekvieno klausimo. Jūsų nuomonė mums yra labai svarbi, dėkojame už skirtą laiką.

Cultural Tourism Development Opportunities in Utena District

       I'm Alina Kazlovaitė, Utena College third course student of Business and Public Management Faculty. My Study programe is Hospitality Management. All informacion gatered in this survey will be used for my Final Thesis. I‘m doing this research to find out Cultural Tourism Development Opportunities in Utena District       All data collected will be used for statistical analysis purposes. The results of this questionnaire will not be published. Choose the answer that works for you.                                     Thank you for your time and answers :)

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų integraciją į bendrąsiąs ugdymo grupes

Esu Kauno kolegijos, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos studentė Greta Landžiūtė, rengianti tyrimą apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų integraciją į bendrąsiąs ugdymo grupes. Anketa skirta pedagogams ar kitiems specialistams, dirbantiems su vaikais, turinčiais spec. ugdymosi poreikių. Ši anketa bus naudojama sužinoti pedagogų ar kitų specialistų, dirbančių su vaikais, turinčiais spec. ugdymosi poreikius,  nuomonę apie šių vaikų integraciją, jų veiklos pobūdį ir ugdymo ypatumus. Ši anketa yra atviro pobūdžio. Ji yra anoniminė, o visa apklausos metu surinkta informacija konfidenciali. Atsakinėjant į klausimus prašau pažymėti vieną ar kelis jums tinkančius atsakymus arba įrašyti tai ko prašoma. Ačiū jums už bendradarbiavimą.