Pilnas anketų sąrašas

Tyrimo anketa „Lietuvių keliavimo tikslai“

Gerb. respondente,Esu Klaipėdos valstybinės kolegijos, verslo fakulteto, turizmo verslo studijų programos pirmo kurso studentė... Atlieku tyrimą, kurio tikslas - išanalizuoti lietuvių keliavimo įpročius ir motyvus. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus panaudoti atliekant savarankišką darbą. Vykdomas tyrimas yra anonimiškas, todėl vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Anketoje nėra teisingų ar klaidingų atsakymų variantų, svarbiausia tik Jūsų asmeninė nuomonė, kuriai išreikšti užtruksite apie 5 minutes. Jūsų išsakyta nuomonė leis išsiaiškinti kaip dažnai, kokiais tikslais keliauja lietuviai. Atsakydami į anketoje pateiktus klausimus pabraukite/įvardinkite Jums labiausiai tinkančio atsakymo variantą, o reikiamose vietose atsakymus įrašykite.Ačiū už Jūsų laiką!

Visuomenės informavimas apie piniginę socialinę paramą

Sveiki, esu viešojo administravimo studentė. Rašau baigiamąjį bakalauro darbą apie piniginės socialinės paramos administravimo problemas Lietuvoje. Šiuo tyrimu siekiu išsiaiškinti, ar visuomenė yra tinkamai informuota apie pinigines socialines išmokas. Anketa yra anoniminė ir Jūsų atsakymai bus naudojami tik baigiamąjame darbe. Dėkoju už Jūsų atsakymus. 

BESIGYDANČIŲ NUO ALKOHOLIZMO MASLOW POREIKIŲ HIERARCHIJOS PIRAMIDĖS KITIMAS

ANONIMINĖ ANKETA ANONIMINIŲ ALKOHOLIKŲ GRUPIŲ NARIAMSGerbiamas Nary, Esu Vilniaus universiteto, Medicinos fakulteto, Visuomenės sveikatos studijų programos IV kurso studentė, Dalia Jankutė. Rašau baigiamąjį bakalaurinį darbą apie žmonių, besigydančių alkoholizmą, kitimą. Ši anoniminė anketa yra skirta nustatyti, kaip keičiasi Maslow poreikių hierarchijos piramidė besigydant alkoholizmą. Maloniai prašau atsakyti į pateiktus klausimus, anketa yra visiškai anoniminė, todėl galite jaustis drąsiai atsakinėdami. Perskaitykite kiekvieną klausimą ir pažymėkite Jums priimtiną variantą. Jeigu nenurodyta kitaip, prašau kiekvienam klausimui pažymėti tik po vieną (Jums labiausiai tinkantį) atsakymo variantą arba įrašyti atsakymą tekstu į kvadratėlį. Taip pat bus klausimų, kur reikės pasirinkti nuo visiškai nesutinku iki visiškai sutinku.Klausimuose ,,kiek laiko" paminėkite ar tai mėnesiai ar metai. Pvz 4 mėnesiai, 5 metai, 25 mėnesiai, 10 savaičių ir t.t.Iš anksto dėkoju už sąžiningumą ir nuoširdumą.

Šešėlinė ekonomika

Sveiki, labai prašytumėme sudalyvauti apklausoje.Anketa yra anoniminė, todėl gauti duomenys bus panaudoti tik tyrimo tikslais, garantuojame konfidencialumą. Apklausa truks vos keletą minučių. Pažymėkite Jums tinkantį vieną atsakymą. Dėkojame už Jūsų atsakymus!.

Lietuvos muziejų leidybinės reikšmės tyrimas

Results207
Mielas (-a) respondente,esu Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Ieidybos ir reklamos IV kurso studentė. Rašau bakalauro darbą apie Lietuvos muziejus-knygų leidėjus. Atsakydami į pateiktus klausimus, padėsite nustatyti leidybos reikšmę muziejams, lankytojams bei knygų populiarinimo perspektyvas.Klausimynas pildomas anonimiškai. Surinkti duomenys bus naudojami tik baigiamajam darbui.Dėkoju už skirtą laiką!

Anketa logopedams

Gerb. logopedai, Šiaulių universiteto IV kurso specialiosios pedagogikos ir logopedijos studentė Regina Akelaitienė atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti logopedų patirtis naudojant lėto kalbėjimo tempo formavimo būdus ir metodus įveikiant mokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą. Apklausa yra anoniminė, gauti duomenys bus naudojami tik bakalauro baigiamojo darbo tyrimo tikslams.Perskaitykite klausimus, pasirinkite Jums tinkamiausią atsakymo variantą.Dėkoju už Jūsų pagalbą

Leidinio ,,Santaka'' vartotojų tyrimas

Results103
Gerb. Respondente, Atliekame skaitytojų apklausą, kurios metu norime išsiaiškinti, kokia yra Jūsų nuomonė apie Vilkaviškio krašto laikraštį ,,Santaka“. Atsižvelgę į Jūsų pastabas, pageidavimus sieksime tobulėti bei kurti Jūsų poreikius atitinkantį leidinio turinį. Apklausa yra anoniminė, o jos duomenys bus naudojami tik tyrimo tikslams.Dėkojame už skirtą laiką ir nuoširdžius atsakymus.