Pilnas anketų sąrašas

Žaliosios logistikos priemonių taikymas transporto logistikos srityje

Laba diena, esu kolegijos studentė.Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas ištirti transporto logistikos paslaugas teikiančių Lietuvos organizacijų atstovų nuomonę apie  „žaliosios“ logistikos reikšmę ir jos priemonių taikomo galimybes bei naudą versle. Tyrimo duomenys bus naudojami moksliniais tikslais rašant kursinį darbą.            Ši anketa yra anonimiška ir konfidenciali, todėl vardo ir pavardės rašyti nereikia. Anketai užpildyti užtruksite ne daugiau kaip 10 minučių. Jokie duomenys apie kiekvieną iš dalyvių nėra renkami, ir nebus identifikuoti, todėl konfidencialumas garantuotas.Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų atsakymus ir sugaištą laiką.

UAB ,,Kiveda" klientų poreikių ir jų pokyčių tyrimas, naujų paslaugų trūkumas

Gerb. respondente, Esu Vilniaus Kolegijos turizmo vadybos antrojo kurso studentė. Atlieku tyrimą, kurio metu išsaiškinsiu kokių paslaugų trūksta kelionių organizatoriui UAB ,,Kiveda" ir kokiu būdu ji galėtų patobulėti. Anketa yra anoniminė, todėl rezultatai nebus viešai publikuojami, o apklausos atsakymai bus naudojami TIK mokslinio tyrimo tikslais.Labai vertinu Jūsų skirtą laiką ir iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus.

Tez Tour įmones veiklos statistinis tyrimas

Laba diena, gerbiami respondentai. Esame Vilniaus kolegijos, verslo vadybos fakulteto, turizmo vadybos studijų programos, pirmo kurso studentės. Šiuo metu atliekame tyrimą, kurio tikslas išsiaiškinti klientų įpročius ir kitus veiksnius, galinčius įtakoti Tez Tour įmonės veiklą. Apklausa yra anoniminė, apibendrinti duomenys bus naudojami Tez Tour, komercinę veiklą ir reputaciją veikiančių veiksnių, analizei. Anketos pildymo taisyklės, nurodomos atskirai prie kiekvieno klausimo. Jūsų nuomonė mums yra labai svarbi, dėkojame už skirtą laiką.

Cultural Tourism Development Opportunities in Utena District

       I'm Alina Kazlovaitė, Utena College third course student of Business and Public Management Faculty. My Study programe is Hospitality Management. All informacion gatered in this survey will be used for my Final Thesis. I‘m doing this research to find out Cultural Tourism Development Opportunities in Utena District       All data collected will be used for statistical analysis purposes. The results of this questionnaire will not be published. Choose the answer that works for you.                                     Thank you for your time and answers :)

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų integraciją į bendrąsiąs ugdymo grupes

Esu Kauno kolegijos, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos studentė Greta Landžiūtė, rengianti tyrimą apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų integraciją į bendrąsiąs ugdymo grupes. Anketa skirta pedagogams ar kitiems specialistams, dirbantiems su vaikais, turinčiais spec. ugdymosi poreikių. Ši anketa bus naudojama sužinoti pedagogų ar kitų specialistų, dirbančių su vaikais, turinčiais spec. ugdymosi poreikius,  nuomonę apie šių vaikų integraciją, jų veiklos pobūdį ir ugdymo ypatumus. Ši anketa yra atviro pobūdžio. Ji yra anoniminė, o visa apklausos metu surinkta informacija konfidenciali. Atsakinėjant į klausimus prašau pažymėti vieną ar kelis jums tinkančius atsakymus arba įrašyti tai ko prašoma. Ačiū jums už bendradarbiavimą. 

Darbuotojų motyvacija darbe

Gerb. Respondente,Dėkoju, kad sutikote dalyvauti anketinėje apklausoje, kurią vykdo Vilniaus kolegijos studentė. Rašau darbą "Darbuotojų motyvavimas". Anketos tikslas sužinoti, ar darbuotojai yra motyvuojami. Ši anketa yra anoniminė, o Jūsų atsakymai padės atlikti rengiamo darbo tyrimą.Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Genetiškai modifikuotų organizmų analizė ir jų poveikis žmogaus sveikatai

Genetiškai modifikuotas organizmas (GMO) - organizmas (išskyrus žmogų), kurio genetinė medžiaga yra taip pakeista ir įgijusi tokių savybių, kurios negalėtų atsirasti organizmui dauginantis natūraliu būdu.  Šiandien vartotojus glumina masinėse informacijos priemonėse, mokslinėje literatūroje nevienareikšmiškai pateikiami maisto produktų rinkoje vykstantys radikalūs pokyčiai, kurie keičia maisto produktų gamybos, paskirstymo ir vartojimo sferas.  Esant informacijos stokai visuomenė atsargiai žvelgia į genetiškai modifikuotą maistą. Esu dietetikos studentė, ir atlieku GMO analizę bei jų poveikį žmogaus svekatai, todėl vykdau apklausą.Apklausos rezultatai viešai neskelbiami.