Pilnas anketų sąrašas

Anketa Alytaus rajono švietimo įstaigų mokiniams

Gerbiamas(-a) Respondente,            Jūsų nuomonė svarbi tiriant darbuotojų įtaką švietimo organizacijos įvaizdžiui ir jo formavimui Alytaus rajone, todėl prašyčiau Jūsų atsakyti į anketos klausimus. Pažymėkite atsakymą, kuris tiksliausiai atspindi Jūsų nuomonę. Anketa bus panaudota magistro studijų baigiamajame darbe „Darbuotojų įtaka švietimo organizacijos įvaizdžiui: Alytaus rajono atvejis“, nurodant tik apibendrintus duomenis, nenurodant nei mokyklos, nei respondentų asmeninės informacijos. Dėkoju už atsakymus.Atsakymą pažimėkite kryželiu x. Tuo atveju, jei siūlomi variantai Jums netinka, prašome įrašyti savo variantą.Dovilė Geležauskaitė, ISM Švietimo ir lyderystės  magistrantė

Anketa Alytaus rajono švietimo įstaigų darbuotojams

Gerbiamas(-a) Respondente,            Jūsų nuomonė svarbi tiriant darbuotojų įtaką švietimo organizacijos įvaizdžiui ir jo formavimui Alytaus rajone, todėl prašyčiau Jūsų atsakyti į anketos klausimus. Pažymėkite atsakymą, kuris tiksliausiai atspindi Jūsų nuomonę. Anketa bus panaudota magistro studijų baigiamajame darbe „Darbuotojų įtaka švietimo organizacijos įvaizdžiui: Alytaus rajono atvejis“, nurodant tik apibendrintus duomenis, nenurodant nei mokyklos, nei respondentų asmeninės informacijos. Dėkoju už atsakymus.Atsakymą pažimėkite kryželiu x ar įrašykite savo.Dovilė Geležauskaitė, ISM Švietimo ir lyderystės  magistrantė

PATYČIOS LIETUVOS MOKYMOSI ĮSTAIGOSE

Results80
Laba diena, Esame Kauno kolegijos pirmo kurso studentės. Šio tyrimo tikslas: išsiaiškinti patyčių patyrimo bei tyčiojimosi iš kitų ryšį su mokinių/studentų savijauta. Anketa yra anoniminė. Visi šio tyrimo metu gauti duomenis bus panaudoti rašant socialinių tyrimų pagrindų tiriamąjį darbą.Ačiū, už dalyvavimą apklausoje.

ANKETA

Results0
Gerbiamas respondente, esu Mykolo Romerio universiteto, Viešojo saugumo akademijos, Teisės ir policijos veiklos studijų programos IV kurso studentė, rašanti baigiamąjį bakalauro darbą tema „Teisės pažeidimų prevencijos būdai ir priemonės, kuriant saugią gyvenamąją aplinką“. Atlieku tyrimą, kurio tikslas sužinoti visuomenės/gyventojų požiūrį į saugią gyvenamąją aplinką Lietuvoje. Šis tyrimas yra anoniminis, todėl anketoje Jūsų pateikta konfidenciali informacija bus panaudota tik statistinei duomenų analizei atlikti. Prašom pažymėti Jums tinkamą atsakymo variantą.

Socialinių tinklų įtaka verslui

Sveiki, esame Vilniaus kolegijos antro kurso reklamos vadybos studentai. Šios anketos tikslas-išsiaiškinti socialinių tinklų įtaką verslui. :)

Kultūrinio turizmo anketa

Results4
Šis klausimynas skirtas asmenims dirbantiems turizmo sektoriuje. Tyrimo tikslas - įvertinti bendrą darbuotojų supratimą apie kultūrinio ir kūrybinio turizmo skirtumus bei jų įtaką regioninei plėtrai. Klausimynas anoniminis. Laukiame nuoširdžių atsakymų.

Socialinių tinklų mega nuomonės lyderių vaidmuo vartotojų elgsenai renkantis „Daniel Wellington“ prekės ženklo produktus

Results114
Sveiki,esu Vytauto Didžiojo universiteto Viešosios komunikacijos ketvirto kurso studentė. Šiuo metu atlieku bakalauro baigiamajam darbui skirtą tyrimą, kuriuo siekiu išsiaiškinti socialinių tinklų mega nuomonės lyderių (angl. mega-influencer) vaidmenį renkantis „Daniel Wellington“ prekės ženklo produktus. Mega nuomonės lyderiu apibūdinamas vienoje ar kitoje socialinėje platformoje turintis 100 tūkst. ir daugiau sekėjų, gerai visuomenėje žinomas žmogus, dėl savo karjeros ir profesinės veiklos kurią jis išmano ir joje yra pasiekęs aukštumų (aktorystės, dainavimo, stiliaus patarimų ir kita). Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas. Anketa yra anoniminė, gauti duomenys bus analizuojami ir pateikiami apibendrinta forma bakalauro baigiamajame darbe.Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų atsakymus.

Labaratoriniu būdu užauginta dirbtinė mėsa

Results60
Gerbiamasis (-oji),Esame komanda Coalibris, šiuo metu rengiama projektą universitetui, kuriame bandome išpręsti globalinio atšilimo problemą. Viena iš klimato keitos priežaščių yra gyvunų agrikultūra. Norime pasiteirauti žmonių nuomonės apie labaratorijose užaugintą dirbtinė mėsą.