Pilnas anketų sąrašas

Planuojantiems emigruoti į užsienio šalis

Būtume dėkingi, jei užpildytumėte anketą. Anketa yra anoniminė, informacija konfidenciali, gauti duomenys bus panaudoti tik magistriniame darbe-LIETUVOS DARBO JĖGOS JUDĖJIMO Į UŽSIENĮ TENDENCIJOS IR PERSPEKTYVOS. Anketavimo tikslas-išsiaiškinti Lietuvos darbo jėgos judėjimo priežastis į užsienio šalis.(Prašome pažymėti tinkamus atsakymus.Jei siūlomi atsakymai netinka, maloniai prašome įrašyti savo) Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.

Emigravusiems į užsienio šalis

Būtume dėkingi, jei užpildytumėte anketą. Anketa yra anoniminė, informacija konfidenciali, gauti duomenys bus panaudoti tik magistriniame darbe-LIETUVOS DARBO JĖGOS JUDĖJIMO Į UŽSIENĮ TENDENCIJOS IR PERSPEKTYVOS. Anketavimo tikslas-išsiaiškinti Lietuvos darbo jėgos judėjimo priežastis į užsienio šalis.(Prašome pažymėti tinkamus atsakymus.Jei siūlomi atsakymai netinka, maloniai prašome įrašyti savo) Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.

KAUNO MIESTO GAMTINIS KARKASAS

siekiama issiaiskinti Kauno miesto gyventoju nuomone apie Kauno gamtini karkasa. GAMTINIS KARKASAS-vandens telkiniai ir jų slėnių bei šlaitai, reljefas, želdynai, miškai, gamtinių ir kitų saugomų teritorijų želdynai ir pan. Jis išryškina miesto savitumą, kraštovaizdį, miesto kompoziciją, architektūrinių objektų vertę (arba priešingai – menkavertiškumą), užtikrina vietos ekologinį stabilumą, biologinę įvairovę, skatina horizontalių ir vertikalių oro srovių susidarymą ir judėjimą.

Kultūrinių poreikių tyrimas

Festivalio "Suklegos" renginiai skirti visieme Lietuvos žmonėms, neabejin- giems moderniajai liaudies kultūrai (etnokultūrai). Turėdami tikslą sekančiais metais praturtinti programą festivalio rengėjai norėtų išsiaiškinti renginių lankytojų poreikius.

Narkotikai

Rašau darbą šia tema,taigi norėčiau,kad atsakytumėte teisingai,nekvailiojat.Jei su šia tema jūsų niekas nesieja,prašome jos nepildyti.Dėkui.

Valstybės tarnybos kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare

Šia anketa siekiama nustatyti pokyčius valstybės tarnyboje, kurie įvyko Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Siekiama išsiaiškinti, kaip kito valstybės tarnyba per keletą pastarųjų metų ir kaip šie pokyčiai įtakojo valstybės tarnybą, kaip valstybės tarnyba ir joje dirbantys žmonės prisitaiko prie pokyčių, kurie buvo neišvengiami, su kokiomis problemomis vis dar susiduria valstybės tarnyba. Anketa yra anoniminė. Duomenys, gauti tyrimo metu bus panaudoti moksliniam tiriamajam darbui. Tikimės, kad Jūsų sugaištas laikas neprailgs, pildant šią anketą, kuri bus panaudota moksliniame darbe. Iš anksto dėkojame už Jūsų sugaištą laiką ir atsakymus.