Userieglius
Vieša
Pranešti

VTD darbuotojų apklausa

tikslas - apklausti VTD darbuotojus
Jūsų lytis
Jūsų amžius? (Įrašykite)
Kiek laiko dirbate VTD? (Įrašykite)
Kiek jus tenkina darbas organizacijoje?
Ar manote, kad organizacija pasiekia savo tikslus?
Ar manote, kad prisidedate prie organizacijos tikslų pasiekimo?
Ar jaučiatės atsakingi už savo tobulėjimą ir mokymąsi?
Ar jaučiatės įtraukiamas į misijos, vizijos ir tikslų kūrimo procesą?
Ar Jūsų vadovas sugeba aiškiai paskirstyti užduotis ir atsakomybę?
Ar jūsų vadovas sugeba teikti grįžtamąjį ryšį?
Ar Jūsų vadovas sugeba paskirstyti prioritetus, kai nepakanka išteklių?
Ar manote, kad Jūsų vadovas sugeba kurti krypties pojūtį ir aptarti organizacijos tapatybę?
Ar Jūsų vadovas kreipia dėmesį į komandų ir individualias pastangas?
Ar Jūsų darbovietėje rūpinamasi fizinėmis darbo sąlygomis, kad būtų išvengta traumų?
Ar manote, kad įtampa ir stresas valdomi tinkamai?
Ar manote, kad kreipiamas dėmesys į Jūsų šeimyninę padėtį ir kitus asmeninius reikalus?
Ar vadovas atsižvelgia į įvairius Jūsų tobulėjimo poreikius, susietus su užduotimis?
Kiek Jus tenkina darbuotojų tobulėjimo aptarimo pokalbiai?
Ar Jus tenkina ryšys tarp Jūsų tobulėjimo planų, karjeros siekių ir VDT strateginių tikslų?
Ar prižiūrimas kiekvieno darbuotojo tobulėjimo plano vykdymas?