UserEdukometrija
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

Visos dienos mokyklos poreikis

Anketa skirta tėvams, turintiems mokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, apie visos dienos mokyklos poreikį. Labai prašome skirti laiko atsakyti į anketos klausimus - tai padės nubrėžti visos dienos mokyklos gaires.

D1. Kuriose klasėse mokosi jūsų vaikas/-ai? (galite žymėti kelis variantus)
D2. Jūs esate:
D4. Koks jūsų išsilavinimas?
D5. Kokios jūsų namų ūkio mėnesio pajamos vienam nariui į rankas (sudėkite visas pajamas ir padalinkite iš žmonių skaičiaus)?
D6. Kokioje apskrityje gyvenate?
D7. Kurioje vietovėje gyvenate?
D8. Kurioje vietovėje yra jūsų vaiko / vaikų mokykla?
D9. Kokio tipo mokykloje mokosi/-ėsi bent vienas iš jūsų vaikų? (galite žymėti abu variantus)
D10. Kokios trukmės mokykloje mokosi arba mokėsi bent vienas iš jūsų vaikų? (galite žymėti kelis variantus)
D11. Ar bent vienas iš jūsų vaikų lanko neformalaus švietimo užsiėmimus / būrelius? (galite žymėti kelis variantus)
M1. Kaip jums atrodo, ar Lietuvoje yra poreikis turėti visos dienos mokyklą šioms mokinių grupėms? (galite žymėti kelis variantus)
M2. Kaip jums atrodo, ar visos dienos mokykla turėtų būti privaloma ar pasirenkama?
M5. Koks galėtų būti visos dienos mokyklos modelis? (galite žymėti kelis variantus)
M6. Kaip jums atrodo, ar tėvai turėtų prisidėti finansiškai prie visos dienos mokyklos organizavimo?
M7. Kiek būtų svarbu visos dienos mokykloje mokiniams sudaryti šias sąlygas?
M8. Kiek būtų svarbu, kad netoli visos dienos mokyklos būtų šios organizacijos / įstaigos, galinčios padėti mokyklai organizuoti neformalią ugdymo veiklą arba renginius?
Š1. Kiek būtų svarbios visos dienos mokykloje šios papildomos pamokos / būreliai?
Š2. Kiek būtų svarbios visos dienos mokykloje šios švietimo galimybės?
Š3. Kiek būtų svarbu visos dienos mokykloje ugdymo procesą išdėlioti šiais būdais?
SV1. Kiek būtų svarbios visos dienos mokykloje šios sveikos gyvensenos ugdymo paslaugos?
K1. Kiek būtų svarbios visos dienos mokykloje šios kultūrinio ugdymo paslaugos?
SO1. Kiek būtų svarbios visos dienos mokykloje šios socialinės paslaugos?
SP1. Kiek būtų svarbu visos dienos mokykloje teikti paslaugas specifinių grupių mokiniams?
T1. Kiek būtų svarbu visos dienos mokykloje teikti šias paslaugas mokinių tėvams?

Anketos meniu

Kita anketa »