Viešųjų elektroninių paslaugų vartojimo Lietuvoje tyrimas

Tyrimu siekiu individualiai ištirti viešųjų elektroninių paslaugų vartojimą Lietuvoje ir gyventojų žinias apie viešąsias elektronines paslaugas. Tyrimo duomenys bus panaudoti bakalauro darbe.

Ar tiksliai žinote, kas yra "viešoji elektroninė paslauga"?

Kuri iš parinkčių atspindi Jūsų poziciją tinkamiausiai?

Jeigu naudojatės viešosiomis elektroninėmis paslaugomis, kokiu būdu tai darote?

Kuriomis iš pateikiamų viešųjų elektroninių paslaugų Jums yra tekę naudotis?

Kokiai amžiaus grupei priklausote?

Jūsų gyvenamoji vieta?

Kokia Jūsų lytis?

Kokia Jūsų socialinė padėtis?

Koks Jūsų išsilavinimas?

Kokios pajamos tenka vienam Jūsų šeimos nariui per mėnesį?

Jūsų komentarai

    …Daugiau…
    Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą