testavimui
122
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

VIEŠOSIOS NUOMONĖS TYRIMO ANKETA

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė baigia įgyvendinti 2015-2023 metų vietos plėtros strategiją (toliau-VPS). Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginiame plane numatytas LEADER metodo tęstinumas, numatoma parama VVG projektų įgyvendinimui ir 2023-2027 m. laikotarpiui. VVG, norėdamos gauti paramą, turi parengti naują, 2023-2027 metų vietos plėtros strategiją. Pagrindinės VPS kryptys yra socialinis ir ekonominis kaimo vietovių vystymas, siekiant geresnės gyvenimo kokybės. Strategija rengiama atsižvelgiant į vietos gyventojų poreikius, t. y. vadovaujantis principu „iš apačios į viršų“.

Vienas iš svarbių strategijos rengimo etapų yra objektyvus ekonominės ir socialinės situacijos nustatymas ir  gyventojų poreikių išsiaiškinimas. Todėl VVG organizuoja vietos gyventojų apklausą, prašydama atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Jūsų atsakymai padės geriau orientuotis ir nurodys, ką ir kaip reikėtų keisti jūsų teritorijoje. Prašome atidžiai perskaityti anketinius klausimus ir pažymėti priimtiniausią variantą. Kur reikia, būtinai įrašykite savo nuomonę. Tyrimo rezultatai bus naudojami tik strategijos rengimo tikslams.

Taip Jūs galite prisidėti prie savo gyvenamosios vietovės problemų sprendimo. Anketoje nereikia nurodyti savo vardo ir pavardės. Jūsų pateikti atsakymai bus naudojami rengiant Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros 2023-2027 m. strategiją.

Iš anksto dėkojame už atsakymą

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Anketos meniu

Kita anketa »