VIEŠOSIOS NUOMONĖS TYRIMO ANKETA

Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (toliau - PLŽRVVG) rengia naują vietos plėtros strategiją. Vietos plėtros strategija rengiama pagal Lietuvos žuvininkystės 2021-2027 m. programos III prioritetą. Strategija bus įgyvendinama PLŽRVVG teritorijoje.

Strategija rengiama atsižvelgiant į vietos gyventojų poreikius, t. y. vadovaujantis principu „iš apačios į viršų“. Vienas iš svarbių strategijos rengimo etapų yra objektyvus ekonominės, socialinės situacijos nustatymas ir  gyventojų poreikių išsiaiškinimas. Todėl PLŽRVVG organizuoja vietos gyventojų apklausą, prašydama atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Taip Jūs galite prisidėti prie savo gyvenamosios vietovės problemų sprendimo, tai padės numatyti VPS pagrindines PLŽRVVG teritorijos plėtros kryptis ir priemones. Anketoje nereikia nurodyti savo vardo ir pavardės. Jūsų pateikti atsakymai bus naudojami rengiant Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės (toliau - PLŽRVVG) vietos plėtros strategiją.

Iš anksto dėkojame už atsakymą

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų amžius?Privalomas
(prašome pasirinkti 1 galimą atsakymo variantą)
2. Jūsų lytis?Privalomas
(prašome pasirinkti 1 galimą atsakymo variantą)
3. Jūsų išsilavinimas?Privalomas
(prašome pasirinkti 1 galimą atsakymo variantą)
4. Ar Jūsų šeimoje yra bedarbių?Privalomas
(prašome pasirinkti 1 galimą atsakymo variantą)
5. Jūsų pareigos arba pagrindinis užsiėmimas?Privalomas
(prašome pasirinkti 1 galimą atsakymo variantą)
6. Pajamos, tenkančios vienam Jūsų šeimos nariui per mėnesį?Privalomas
(prašome pasirinkti 1 galimą atsakymo variantą)
7. Jūsų gyvenamoji vieta?Privalomas
(prašome pasirinkti 1 galimą atsakymo variantą)
8. Kaip pasikeitė Jūsų gyvenimo kokybė per 3 metus?Privalomas
(prašome pasirinkti 1 galimą atsakymo variantą)
9. Priemonės, kurios galėtų pagerinti jūsų gyvenimo kokybęPrivalomas
(prašome pasirinkti 1 galimą atsakymo variantą)
10. Pažymėkite tris problemas, kurios Jums yra pačios opiausios jūsų gyvenamojoje vietovėje:Privalomas
(Prašome pasirinkti ne daugiau 3 atsakymų variantų)
11. Kokioms PLŽRVVG teritorijos VPS plėtros sritims teikiate prioritetą:Privalomas
(prašome pasirinkti 5 svarbiausius galimus atsakymo variantus)