Viešosios elektroninės paslaugos ir jų plėtra

Dvi MRU magistrantės atlieka visuomenės nuomonės tyrimą apie viešąsias elektronines paslaugas ir jų plėtrą Lietuvoje. Apklausa - anoniminė, jos rezultatai bus apibendrinti ir panaudoti rašant magistro baigiamąjį darbą. Užpildyti anketą Jums truks apie 5 minutes. Dėkojame už Jūsų nuomonę ir sugaištą laiką!

Ar naudojatės internetu?

Ar anksčiau esate girdėjęs (-usi) apie viešąsias elektronines paslaugas?

Ar asmeniškai naudojatės viešosiomis elektroninėmis paslaugomis?

Kaip vertinate viešųjų elektroninių paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę?

Jei naudojatės viešosiomis elektroninėmis paslaugomis, kaip dažnai tai darote?

Kiek pasitikite elektroninių paslagų teikimo sistemomis?

Kokie, Jūsų nuomone, viešųjų elektroninių paslaugų trūkumai?

Jei pastarajame klausime pasirinkote variantą "Kita", įrašykite savo viešųjų elektroninių paslaugų trūkumą:

  …Daugiau…

  Kokie, Jūsų nuomone, viešųjų elektroninių paslaugų privalumai?

  Jei pastarajame klausime pasirinkote variantą "Kita", įrašykite savo viešųjų elektroninių paslaugų privalumą:

   …Daugiau…

   Kokios, Jūsų nuomone, viešųjų elektroninių paslaugų plėtros perspektyvos?

   Jūsų lytis

   Jūsų amžius

    …Daugiau…

    Jūs gyvenate:

    Jūsų išsilavinimas:

    Kuo Jūs užsiimate?

    Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą