Viešoji kalba

Gerbiami Respondentai,

Esu Vilniaus kolegijos studentė. Kviečiu Jus užpildyti trumpą anoniminę anketą.Tikslas- išsianalizuoti Jūsų požiurius į viešąją kalbą. 

Kiekviena nuomonė yra svarbi, tad kviečiu skirti pora minučių atsakyti į šią anketą. Iš anksto dėkoju visiems atsakusiems

Jūsų lytis?

Jūsų amžius?

Esate kada nors viešai kalbėjęs?

Kaip dažnai Jums tenka viešai kalbėti?

Viešai kalbėdami jaučiate save įsitikinęs?

Su kokiais sunkumais susidūrėte prieš kalbėjimą arba juo metų?

Ar dažnai kalbate savanoriškai?

Koks pristatymas Jums įdomesnis?

Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą