krise
Vieša
Pranešti

Viešieji pirkimai

Šiuo metu yra vykdomas tyrimas „Viešųjų pirkimų efektyvumas: Lietuvos atvejo analizė". Šio darbo tikslas yra atlikti Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos analizę nustatant pagrindinius trukdžius ribojančius viešųjų pirkimų uždavinių įgyvendinimą t.y. ekonomiškumą, teisingumą ir nešališkumą, aiškumą bei efektyvumą.Pateikta anketa siekiama surinkti informaciją apie valstybinių institucijų vykdomus pirkimus, viešųjų pirkimų planavimą bei personalą tiesiogiai dirbantį su jais.
Prašome nurodyti Jūsų įstaigoje už viešųjų pirkimų organizavimą atsakingą skyrių
Ar Jūsų įstaigoje yra darbuotojas ar grupė darbuotojų atsakingas (-ų) už įstaigos viešųjų pirkimų st
Prašome nurodyti apytikrį viešųjų pirkimų skaičių tenkantį vieneriems biudžetiniams metams:
Prašome nurodyti, kokie pirkimo būdai dažniausiai naudojami įsigyjant prekes
Prašome nurodyti, kokie pirkimo būdai dažniausiai naudojami įsigyjant paslaugas
Prašome nurodyti, kokie pirkimo būdai dažniausiai naudojami perkant darbus
Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis
Prašome nurodyti procentinį dydį tenkantį prekių pirkimams vykdyti per vienerius biudžetinius metus
Nurodykite procentinį dydį tenkantį paslaugų pirkimams vykdyti per vienerius biudžetinius metus
Prašome nurodyti procentinį dydį tenkantį darbų pirkimams vykdyti per vienerius biudžetinius metus
Nurodykite, kaip pasikeitė viešiesiems pirkimams skiriami resursai 2003-2004 m.
Nurodykite, kaip pasikeitė viešiesiems pirkimams skiriami resursai 2004 -2005 m.
Nurodykite, kaip pasikeitė viešiesiems pirkimams skiriami resursai 2005-2006 m.
Nurodykite darbuotojų skaičių, kurie 50 proc. darbo skiria viešiesiams pirkimams
Nurodykite, kokioje darbo grupėje dirba minėtas personalas
Ar organizuojami su viešaisiais pirkimais susiję mokymai
Jei vykdote 14 klausime nurodytus mokymus, prašome įvertinkite mokymų suteiktą naudą tarnautojams
Kaip dažnai organizuojami mokymai (kvalifikacijos kėlimas) specialistams dirbantiems su viešaisiais
Ar viešiems pirkimams organizuoti bei vykdyti papildomai įdarbinate nepriklausomus konsultantus
Jei samdote konsultantus, jie samdomi
Prašome nurodyti, kuriai viešųjų pirkimų proceso daliai konsultantų pagalba yra būtina
Ar naudojatės centrine elektronine viešųjų pirkimų sistema
Jei TAIP, ar ji yra veiksminga vykdant viešųjų pirkimų procedūras
Kokius pagrindinius viešųjų pirkimų (toliau vp) sunkumus ir trūkumus galite nurodyti
Ar naudojamas viešo ir privataus sektoriaus partnerystės metodas viešųjų pirkimų procese?
Ar yra vykdomas viešųjų pirkimų proceso vertinimas
Jei vykdomas, prašome nurodyti kaip dažnai vykdomas
Ar yra vykdomas gautų viešųjų pirkimų rezultatų palyginimas su
Ar turite tam tikrą metodiką vertinant viešųjų pirkimų efektyvumo pasiekimo lygį
Ar vykdote rinkos tyrimus ir tam tikras konsultacijas prieš ruošiant konkursus bei sutartis
Kokiu būdu gaunate informaciją bei konsultacijas apie rinkos elgseną
Ar susiduriate su būtinos informacijos trūkumu viešiesiems pirkimams organizuoti
Savo įstaigos internetinėje svetainėje skelbiate
Ar Jūsų skelbiamuose viešųjų pirkimų konkursuose dalyvauja kitų ES šalių tiekėjai

Anketos meniu

Rezultatų analizė

X - atsakymo trukmė sekundėmis, Y - atsakymų kiekis. Norėdami padidinti - žymėkite su pele. Sumažinti - spragtelėkite du kartus.

Atsakymų trukmė sekundėmis

Anketos statistika

Paspauskite ant valstybės detalesniems rezultatams
ŠiandienViso
Peržiūrėjimų02585
Atsakymų06
Kita anketa »