Usermolireis
Vieša
Pranešti

Vidinės marketingo komunikacijos kelionių organizatoriuje "Excursus"

Mieli respondentai, šios anketos pagalba bus atliekamas vidinės marketingo komunikacijos tyrimas kelionių organizatoriuje “Excursus”. Anketą atlieka Kauno kolegijos Turizmo vadybos studentės Rasa Chmieliauskaitė ir Kristina Bendoraitytė.. Anketa anoniminė, todėl jūsų duomenys nebus skelbiami. Tyrimo rezultatai bus pateikiami apibendrintai. Atsakymą pažymėkite varnele.
Lytis
Pajamos per mėnesį
Amžius
1. Kiek laiko dirbate šioje įmonėje? (metais)
2. Įvertinkite darbo sąlygas įmonėje
darbdavio požiūrį į darbuotoją
mikroklimatą įmonėje ( darbo metu)
3. Jeigu Jums dar kartą tektų rinktis darbo vietą, ar kreiptumėtės į šią įmonę?
4. Kaip Jūs vertinate savo kolegų, su kuriais dirbate, kasdienę motyvaciją?
5. Remdamiesi savo patirtimi, ar Jūs rekomenduotumėte vadovą, kaip darbdavį, savo draugams ?
6.Koks šioje įmonėje konfliktų sprendimo modelis?
7.Kiap įvertintumėte darbuotojų mandagumą bendraujant tarpusavyje?
darbuotojų informacijos vieni kitiems perdavimą?
tarpusavio supratimą
darbinės nuotaikos palaikymą (norą bendrauti)
pagalbą vieni kitiems sudėtingose situacijose
8. Kaip įvertintumėte vidinės komunikacijos (bendravimo su darbuotojais bei vadovais) svarbą?
9. Man pranešama apie pokyčius ir sprendimus įmonėje, kurie susiję su manimi.(taip; kartais; ne;)
Man suteikiamos mokymosi, įgūdžių lavinimo galimybės.(taip; kartais; ne)
Mano idėjos ir siūlymai yra vertinami (taip; kartais; ne)
Prieš priimdamas sprendimus, mano vadovas tariasi su manimi. (taip; kartais; ne;)
Galiu laisvai planuoti savo darbo procesą ir jį keisti (taip; kartais;ne;)
Darbo reikalai retai turi neigiamos įtakos mano asmeniniam gyvenimui. (taip; kartais; ne;)
Esu vertinamas už gerai atliktą darbą. (taip; kartais; ne;)
Jaučiuosi vertinamas kaip darbuotojas. (taip; kartais; ne;)
Už atliekamą darbą man moka teisingai.( taip; kartais; ne;)
Man tikrai patinka dirbti su savo bendradarbiais. (taip; kartais; ne;)
Mūsų įmonė siūlo puikias paslaugas. (taip, kartais, ne;)
Mūsų įmonė yra lyderė.(taip; kartais; ne;)
Bendradarbiams aš rūpiu ne tik kaip darbuotojas, bet ir kaip žmogus.(taip; kartais; ne;)