Useranaki
Vieša
Pranešti

VEŽIMO PROCESŲ VEIKSNIŲ RIZIKOS VERTINIMAS IR VALDYMAS KELIŲ TRANSPORTO SEKTORIUJE

Sveiki, esu Ana Kidenko Vilnius Tech universiteto transporto logistikos magistrantūros studijų studentė ir atlieku tyrimą, kurio pagrindinis tikslas išanalizuoti kelių transporto vežimo procesų rizikos vertinimo bei valdymo ypatumus, atskleidžiant pagrindinius iššūkius ir galimybes Lietuvos transporto sektoriuje. Atskleidus pagrindinius iššūkius ir galimybes Lietuvos transporto sektoriuje, noriu pateikti siūlymus kelių transporto vežimo procesų rizikos vertinimo ir valdymo tobulinimui. Ši anketa yra anoniminė, o surinkti tyrimo rezultatai ir jų analizė bus pateikiami apibendrintai. Prašau pažymėti Jums tinkamą atsakymo variantą pateiktuose klausimuose. Ačiū, kad dalyvaujate apklausoje.

Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius, susijusius su vežimo procesų veiksnių rizikos planavimu, kurie turi įtakos rizikos valdymo kokybei įmonėje?

(pažymėkite  kur 1- visiškai nesutinku , 2-nesutinku, 3-nei sutinku, nei nesutinku,4-sutinku,  5-visiškai sutinku)

Vežimo procesų veiksnių rizikos planavimo vertinimas
15
1.1. Įmonėje yra ruošiami planai rizikos valdymui.
1.2. Įmonėje yra planuojama nelaimingo atsitikimo galimybė/tikimybė.
1.3. Įmonėje yra planuojama nepageidaujamų, neigiamų įvykio pasekmių realizavimo/atsiradimo tikimybė.
1.4. Įmonėje yra planuojama aplinkybių, dėl kurių atsiradimo nėra tikrumo, galimybė.
1.5. Įmonėje rizikos valdymo planavimas turi įtakos organizacinių sprendimų priėmimui.
1.6. Įmonėje planuojant rizikas yra atsižvelgiama ir į galimas pasėkmes.
1.7. Įmonėje valdant vežimo procesų rizikas yra identifikuojamos rizikos kategorijos.
1.8. Įmonėje rizikos valdymo planavimas yra grindžiamas aiškia transporto priemonių bei pėsčiųjų eismo sistema.
1.9. Įmonėje rizikos valdymo planavime yra įtraukiamos visos operacijos nuo pakrovimo ar keleivių įlaipinimo iki krovinio ar keleivių pristatymo.
Vežimo procesų veiksnių rizikos identifikavimo vertinimas
15
2.1. Įmonėje valdant vežimo procesų rizikas yra orientuojamasi į nuspėjamas rizikas (mokesčių sistemos pokyčius, rinkos pokyčius, infliaciją ir valiutų kursų svyravimus, neigiamas socialines pasėkmes).
2.2. Įmonėje valdant vežimo procesų rizikas yra orientuojamasi į nenuspėjamas rizikas (vyriausybinius reguliavimo sprendimus, nusikalstamumą, gamtos reiškinius ir nelaimes, nelauktus išorinius socialinius ar ekologinius veiksnius).
2.3. Įmonėje valdant vežimo procesų rizikas yra atsižvelgiama į mirtingumo statistiką.
2.4. Įmonėje valdant vežimo procesų rizikas yra atsižvelgiama į kelių infrastruktūrą.
2.5. Įmonėje valdant vežimo procesų rizikas yra atsižvelgiama į stichijų ir krovinių tipo tikimybę.
2.6. Įmonėje valdant vežimo procesų rizikas yra atsižvelgiama politines, ekonomines, kultūrines, technines ir paklausos kliūtis.
Vežimo procesų vidiniai rizikos veiksniai
15
3.1. Įmonėje valdant vežimo procesų rizikas yra atsižvelgiama į nelaimingų atsitikimų tikimybę.
3.2. Įmonėje valdant vežimo procesų rizikas yra atsižvelgiama į nuostolių tikimybę.
3.3. Įmonėje valdant vežimo procesų rizikas yra atsižvelgiama į techninę riziką (veikloje taikomas specifines technologijas ir specifinių technologijų pokyčius).
3.4. Įmonėje valdant vežimo procesų rizikas yra atsižvelgiama į įvykių atsitikimo tikimybės nustatymą.
3.5. Įmonėje valdant vežimo procesų rizikas yra atsižvelgiama į darbo procesų ir įrangos vertinimą vežimo procesų kontekste.
3.6. Įmonėje valdant vežimo procesų rizikas yra atsižvelgiama į vairuotojų kompetenciją ir atliekamus veiksmus.
3.7. Įmonėje valdant vežimo procesų rizikas yra atsižvelgiama į vidinių procesų stabilumą.
3.8. Įmonėje valdant vežimo procesų rizikas yra atsižvelgiama į procesų kontrolę ir informacijos sklaidą.
Vežimo procesų veiksnių rizikos analizės vertinimas
15
4.1. Įmonėje valdant vežimo procesų veiksnių rizikas yra nustatomas rizikos sudėtingumas.
4.2. Įmonėje valdant vežimo procesų veiksnių rizikas yra pasirenkamas tinkamas atsakas rizikai.
4.3. Įmonėje valdant vežimo procesų veiksnių rizikas yra nustatomi galimos rizikos tipai ir veiksniai.
4.4. Įmonėje valdant vežimo procesų veiksnių rizikas yra naudojami skaičiavimai.
4.5. Įmonėje vežimo procesų veiksnių rizikų analizė padeda įvertinti rizikų sudėtingumą.
4.6. Įmonėje vežimo procesų veiksnių rizikų analizė padeda įvertinti nenumatytas išlaidas.
4.7. Įmonėje vežimo procesų veiksnių rizikų analizė padeda įvertinti neigiamas pasėkmes.
4.8. Įmonėje vežimo procesų veiksnių rizikų analizė padeda įvertinti galimos žalos dydį.
Vežimo procesų veiksnių rizikos stebėsenos ir kontrolės vertinimas
15
Vežimo procesų rizikos stebėsena ir kontrolė
5.1. Įmonėje yra rengiami atsakomųjų veiksmų rizikoms planai.
5.2. Įmonėje vežimo procesų rizikos stebėsena ir kontrolė padeda identifikuoti nebeaktualias rizikas.
5.3. Įmonėje vežimo procesų rizikos stebėsena ir kontrolė padeda minimizuoti rizikos tikimybę ir galimus rizikos padarinius.
5.4. Įmonėje vežimo procesų rizikos stebėsena ir kontrolė padeda tobulinti įmonės veiklą.
Vežimo procesų rizikos valdymo vertinimas
15
6.1. Įmonėje transporto priemonių judėjimo ar greičio ribojimai tam tikrose darbo vietose padeda sumažinti vežimo procesų rizikas.
6.2. Įmonėje naujesnių transporto priemonių naudojimas padeda sumažinti vežimo procesų rizikas.
6.3. Įmonėje naujesnių technologijų naudojimas padeda sumažinti vežimo procesų rizikas.
6.4. Įmonėje saugos priemonių naudojimas padeda sumažinti vežimo procesų rizikas.
6.5. Įmonėje išankstinis rizikų identifikavimas padeda sumažinti vežimo procesų rizikas.
6.6. Įmonėje atliekama rizikų analizė padeda sumažinti vežimo procesų rizikas.
6.7. Įmonėje taikomi kokybiniai (pvz.: rizikos matrica) rizikos vertinimo metodai padeda sumažinti vežimo procesų rizikas.
6.8. Įmonėje taikomi kiekybiniai rizikos vertinimo metodai (grindžiami matematiniais skaičiavimai) padeda sumažinti vežimo procesų rizikas.
Vežimo procesų veiksnių rizikos vertinimo ir valdymo kokybės vertinimas
15
Vežimo procesų rizikos vertinimo ir valdymo kokybė
7.1. Rizikos vertinimas ir valdymas įmonėje padeda minimizuoti galimas vežimo procesų rizikas.
7.2. Rizikos vertinimas ir valdymas įmonėje padeda tinkamai įvertinti eismo įvykių tikimybę.
7.3. Rizikos vertinimas ir valdymas įmonėje padeda sumažinti nelaimingus atsitikimus kelyje.
7.4. Rizikos vertinimas ir valdymas padeda užtikrinti saugų transporto priemonių naudojimą kelyje.
7.5. Rizikos vertinimas ir valdymas padeda užtikrinti tinkamų apsaugos priemonių naudojimą kelyje.