Verslumo skatinimo Lietuvoje tyrimo apklausa

Sveiki,

Esu Klaipėdos Universiteto ekonomikos studijų programos IV kurso studentė Julija Vyte. Rašau baigiamąjį darbą apie verslumo skatinimo politiką Lietuvoje.

Man labai svarbūs Jūsų atsakymai į kiekvieną klausimą, nes tik taip galima susidaryti vaizdą apie bendrą Lietuvos verslumo skatinimo politiką. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs, jie bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams baigiamajame darbe. Nuoširdžiai prašau atsakyti į visus pateiktus klausimus.

Ačiū, kad dalyvaujate šiame tyrime!

Ar esate įsteigusi (-ęs) verslą Lietuvoje?

Kas, Jūsų nuomone, yra didžiausia kliūtis, siekiant įsteigti verslą Lietuvoje?

Nuo ko pradėjote (pradėtumėte) nuosavo verslo steigimą?

Kokios pagalbos Jums reikėjo (ar reikėtų), steigiant nuosavą verslą?

Kokias įstaigas/ institucijas žinote, kurios padeda įsteigti naują smulkų verslą Lietuvoje?

Kitas variantas

  …Daugiau…

  Kokius paramos būdus smulkiojo verslo įsteigimui žinote?

  Ar esate girdėję (pasinaudoję) apie verslo skatinimo programą Lietuvoje?

  Pažymėkite Jums žinomas LR verslumo veiksmų plane numatytas priemones verslo pradžiai:

  Jūsų lytis:

  Jūsų gyvenamoji vieta:

  Jūsų išsilavinimas:

  Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą