Veiklos auditas viešojoje ir privačioje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

4. Kokios yra Jūsų užimamos pareigos?

  1. bendruomenės slaugytoja, dietistė
  2. Slaugytoja
  3. Administratorė
  4. Raštinės (archyvo) vedėja
  5. slaugytoja
  6. direktore 0,25et. ir aukletoja
  7. plaukimo pedagogas
  8. specialiste
  9. specialistė