UserMildaJasJas
Results192
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

Vartotojų nuomonės apie Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos elektroninių paslaugų teikimo kokybę tyrimo anketa

Gerb. respondente, esu Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto viešojo administravimo studijų programos magistrantūros studijų studentė. Šiuo metu rašau magistro darbą ir atlieku tyrimą, kurio tikslas nustatyti e. paslaugų teikimo kokybės tobulinimo galimybes Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje. Klausimai yra susiję su tiriamosios įstaigos internetinės svetainės turiniu (www.pagegiusvb.lt). Klausimyną sudaro 3 dalys. Prašau skirti laiko ir atsakyti į anketos klausimus. Jūsų atsakymai pasitarnaus rengiant mokslines išvadas ir teikiant rekomendacijas tiriamajai įstaigai, siekiant tobulinti e. paslaugų teikimo kokybę. Už pagalbą vienam atsitiktiniu būdu išrinktam apklaustajam atsidėkosiu simboline dovana.

Apklausa anoniminė, Jūsų tapatybė nebus atskleista, bus užtikrinamas Jūsų konfidencialumas.

Anketos užpildymas truks apie 10-15 min.

Dėkoju už Jūsų laiką ir pagalbą.

 

1 dalis. Šioje dalyje išvardinti teiginiai apima įvairias sritis, susijusias su Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos internetinės svetainės dizainu, turiniu ir elektroninėmis paslaugomis. Atsižvelgdami į kiekvieno teiginio kontekstą, įvertinkite kiekvieno veiksnio svarbą Jums asmeniškai, o tada įvertinkite, kaip gerai ši internetinė svetainė realiai veikia kiekvieno veiksnio atžvilgiu? T. y. į kiekvieną šios dalies klausimą atsakykite du kartus. Pažymėkite tik vieną langelį kiekvienoje skalėje nuo 1 iki 7.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Anketos meniu

Kita anketa »