VARTOTOJŲ NUOMONĖ APIE STATISTINIŲ ANKETŲ PILDYMĄ IR TEIKIMĄ INTERNETU

Lietuvos statistikos departamentas įgyvendino projektą „Gyventojų statistinių tyrimų duomenų priėmimo ir tvarkymo paslaugos perkėlimas į elektroninę erdvę“ (e. Statistika gyventojams), kurio metu gyventojams sudaryta galimybė statistines anketas pildyti ir teikti internetu.

Norėdami sužinoti gyventojų, dalyvavusių gyventojų (namų ūkių) statistinių tyrimų apklausose ir pildžiusių anketas savarankiškai internetu, nuomonę apie e. Statistika gyventojams ir prireikus ją tobulinti, maloniai prašome atsakyti į anketos klausimus.

Mums labai svarbūs Jūsų atsakymai į kiekvieną klausimą. Apklausa anoniminė, pateikti atsakymai yra konfidencialūs.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar statistinių anketų pildymas ir teikimas internetu yra logiškas, aiškiai ir lengvai suprantamas?Privalomas
1.1. Jeigu pasirinkote „Nesuprantamas“ arba „Visiškai nesuprantamas“, pakomentuokite.
2. Ar statistinių anketų pildymo ir teikimo internetu sistema Jums atrodo vizualiai patraukli?Privalomas
2.1. Jeigu pasirinkote „Nepatraukli“ arba „Visiškai nepatraukli“, pakomentuokite.
3. Ar statistinių anketų pildymo ir teikimo internetu funkcijų ir parinkčių (mygtukų ir meniu) išdėstymas Jums atrodo aiškus ir patogus?Privalomas
3.1. Jeigu pasirinkote „Neaiškus ir nepatogus“ arba „Visiškai neaiškus ir nepatogus“, pakomentuokite.
4. Ar Jums pakanka informacijos, kaip pildyti ir teikti statistines anketas internetu?Privalomas
4.1. Jeigu pasirinkote „Nepakanka“ arba „Visiškai nepakanka“, pakomentuokite kokios informacijos trūksta.
5. Ar statistinių anketų pildymas yra aiškus ir suprantamas?Privalomas
5.1. Jeigu pasirinkote „Neaiškus ir nesuprantamas“ arba „Visiškai neaiškus ir nesuprantamas“, pakomentuokite.
6. Ar statistinių anketų pildymo ir teikimo sistemoje nurodyti bendravimo su atsakingais darbuotojais būdai Jums atrodo pakankami?Privalomas
6.1. Jeigu pasirinkote „Nepakanka“ arba „Visiškai nepakanka“, pakomentuokite kokių kitų bendravimo būdų pageidautumėte.
7. Ar į Jūsų klausimus dėl statistinių anketų pildymo ir teikimo internetu atsakoma greitai, tinkamai ir kompetentingai?Privalomas
7.1. Jeigu pasirinkote „Nesutinku“ arba „Visiškai nesutinku“, pakomentuokite.
8. Ar sutinkate, kad pildyti ir teikti statistines anketas galite savarankiškai internetu, t. y. nėra poreikio vykti į Lietuvos statistikos departamentą ar laukti atvykstant klausėjo?Privalomas
8.1. Jeigu pasirinkote „Nesutinku“ arba „Visiškai nesutinku“, pakomentuokite.
9. Ar statistinių anketų pildymas ir teikimas internetu Jums atrodo saugus (prisijungiant nereikalaujama perteklinių asmens duomenų, naudojamos saugios tapatybės nustatymo priemonės)?Privalomas
9.1. Jeigu pasirinkote „Nesaugus“ arba „Visiškai nesaugus“, pakomentuokite.
10. Kaip dažnai Jūs naudojatės internetu?Privalomas
11. Jūsų amžiusPrivalomas
12. Jūsų lytisPrivalomas
13. Jūsų išsimokslinimasPrivalomas
14. Jūsų užsiėmimasPrivalomas
15. Jūsų gyvenamoji vietaPrivalomas