VARTOTOJŲ APKLAUSOS DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS KLIENTŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS ANKETA

Siekdami tobulinti asmenų aptarnavimo Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje kokybę, atliekame apklausą, kuri leis nustatyti klientų aptarnavimo mūsų įstaigoje stipriąsias puses ir trūkumus. Būtume dėkingi už atsakymus į klausimus, pateiktą nuomonę ir pasiūlymus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kaip vertinate Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos teikiamas paslaugas?Privalomas
Kaip vertinate informacijos apie valstybės archyvų, kitų institucijų, įstaigų, įmonių saugomus dokumentus teikimą?Privalomas
Kaip vertinate konsultavimą dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo klausimais?Privalomas
Kaip vertinate licencijų teikti dokumentų saugojimo paslaugą išdavimą?Privalomas
Kaip vertinate leidimų išvežti dokumentus iš Lietuvos Respublikos išvežimo paslaugą?Privalomas
Ar naudojatės Elektroninio archyvo informacine sistema (EAIS)?Privalomas
Ar Jus aptarnavęs (informaciją teikęs) darbuotojas buvo mandagus?Privalomas
Ar Jums rūpimi klausimai buvo išspręsti kvalifikuotai?Privalomas
Kokios viešai prieinamos informacijos apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą ir teikiamas paslaugas pasigedote?Privalomas
Jūsų pastabos ir pasiūlymai dėl asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybojePrivalomas