dcenyte
20
Vieša
Pranešti

VARTOTOJŲ APKLAUSOS DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS KLIENTŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS ANKETA

Siekdami tobulinti asmenų aptarnavimo Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje kokybę, atliekame apklausą, kuri leis nustatyti klientų aptarnavimo mūsų įstaigoje stipriąsias puses ir trūkumus. Būtume dėkingi už atsakymus į klausimus, pateiktą nuomonę ir pasiūlymus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kaip vertinate Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos teikiamas paslaugas?Privalomas
2. Ar Jus aptarnavęs (informaciją teikęs) darbuotojas buvo mandagus?Privalomas
3. Ar Jums rūpimi klausimai buvo kvalifikuotai išspręstiPrivalomas
4. Kaip vertinate informacijos apie valstybės archyvų, kitų institucijų, įstaigų įmonių saugomus dokumentus teikimą?Privalomas
5. Kaip vertinate konsultavimą dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo klausimais?Privalomas
6. Kaip vertinate licencijų teikti dokumentų saugojimo paslaugą išdavimą?Privalomas
7. Kaip vertinate leidimų išvežti dokumentus iš Lietuvos Respublikos išvežimo paslaugą?Privalomas
8. Kaip vertinate Elektroninę archyvų informacinę sistemą?Privalomas
9. Kaip vertinate valstybės archyvų virtualių parodų portalą?Privalomas
10. Kokios viešai prieinamos informacijos apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą ir teikiamas paslaugas pasigedote?Privalomas
Jūsų pastabos ir pasiūlymai dėl asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje.Privalomas