VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS SOCIALINIŲ PARTNERIŲ APKLAUSA

Gerbiamas partneri, dėkojame Jums už geranorišką bendradarbiavimą. Siekdami užtikrinti efektyvų Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) bendradarbiavimą su socialiniais partneriais bei nuolat tobulinti savo veiklos procesus, maloniai prašome Jūsų atsakyti į keletą klausimų.

Jūsų atsakymų laukiame iki gruodžio 12 d., užtikriname apklausos anonimiškumą ir garantuojame, kad gauti duomenys bus naudojami Augalininkystės tarnybos veiklai tobulinti.

Nuoširdžiai dėkojame už skirtą laiką. Jūs padedate mums tobulėti!

1. Kaip vertinate suteiktas paslaugas Augalininkystės tarnyboje? (įvertinkite nuo 1 (neigiamai) iki 5 (puikiai))
12345
Metodiniame padalinyje
Teritoriniame padalinyje
Jei pageidaujate, galite nurodyti konkretų padalinį (įrašykite)
2. Kokiose Augalininkystės tarnybos kompetencijos srityse Jums tenka bendradarbiauti? (galimi keli atsakymo variantai)
3. Ar naudojatės Augalininkystės tarnybos tinklalapyje pateikta informacija? (galimi keli atsakymo variantai) (jeigu pasirinkote atsakymą NE, pereikite prie 6 klausimo)
TaipNe
Fitosanitarijos
Augalų apsaugos produktų registravimo
Augalų apsaugos produktų priežiūros (saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo)
Augalininkystės produktų kokybės tyrimų (grūdų, sėklų ir kt.)
Augalų veislių registravimo, teisinės apsaugos
Augalų dauginamosios medžiagos
Tręšiamųjų produktų
Pasienio kontrolės
4. Ar Augalininkystės tarnybos tinklalapyje pateikta informacija yra aiški ir suprantama? (galimi keli atsakymo variantai)
TaipIš daliesNe
Fitosanitarijos
Augalų apsaugos produktų registravimo
Augalų apsaugos produktų priežiūros (saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo)
Augalininkystės produktų kokybės tyrimų (grūdų, sėklų ir kt.)
Augalų veislių registravimo, teisinės apsaugos
Augalų dauginamosios medžiagos
Tręšiamųjų produktų
Pasienio kontrolės
5. Ar Augalininkystės tarnybos viešai teikiama informacija yra pakankama? (galimi keli atsakymo variantai)
TaipIš daliesNe
Augalininkystės tarnybos internetinėje svetainėje
Parodoje „AgroBalt“
Parodoje „Agrovizija 2019“
Parodoje „Ką pasėsi 2019?“
Spaudos leidiniuose (laikraščiai, žurnalai)
Socialiniame tinkle (FB)
Žiniasklaidoje (televizija, radijas)
6. Ar teko konsultuotis su Augalininkystės tarnybos darbuotojais Jums rūpimais klausimais? (galimi keli atsakymo variantai) (jeigu pasirinkote atsakymą NE, pereikite prie 10 klausimo)
TaipNe
Fitosanitarijos
Augalų apsaugos produktų registravimo
Augalų apsaugos produktų priežiūros (saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo)
Augalininkystės produktų kokybės tyrimų (grūdų, sėklų ir kt.)
Augalų veislių registravimo, teisinės apsaugos
Augalų dauginamosios medžiagos
Tręšiamųjų produktų
Pasienio kontrolės
7. Ar Jūs patenkintas suteiktomis konsultacijomis, gauta informacija? (galimi keli atsakymo variantai)
TaipIš daliesNe
Fitosanitarijos
Augalų apsaugos produktų registravimo
Augalų apsaugos produktų priežiūros (saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo)
Augalininkystės produktų kokybės tyrimų (grūdų, sėklų ir kt.)
Augalų veislių registravimo, teisinės apsaugos
Augalų dauginamosios medžiagos
Tręšiamųjų produktų
Pasienio kontrolės
8. Kaip vertinate svarbių klausimų, probleminių situacijų, su kuriomis susidūrėte, sprendimu? (įvertinkite nuo 1 (neigiamai) iki 5 (puikiai))
12345
Fitosanitarijos
Augalų apsaugos produktų registravimo
Augalų apsaugos produktų priežiūros (saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo)
Augalininkystės produktų kokybės tyrimų (grūdų, sėklų ir kt.)
Augalų veislių registravimo, teisinės apsaugos
Augalų dauginamosios medžiagos
Tręšiamųjų produktų
Pasienio kontrolės
9. Kaip vertinate informacijos, atsakymų į užklausimus pateikimo operatyvumą? (įvertinkite nuo 1 (neigiamai) iki 5 (puikiai))
12345
Fitosanitarijos
Augalų apsaugos produktų registravimo
Augalų apsaugos produktų priežiūros (saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo)
Augalininkystės produktų kokybės tyrimų (grūdų, sėklų ir kt.)
Augalų veislių registravimo, teisinės apsaugos
Augalų dauginamosios medžiagos
Tręšiamųjų produktų
Pasienio kontrolės
10. Ar gavote nusiskundimų dėl Augalininkystės tarnybos ar jos darbuotojų netinkamos veiklos? (galimi keli atsakymo variantai)
TaipNe
Fitosanitarijos
Augalų apsaugos produktų registravimo
Augalų apsaugos produktų priežiūros (saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo)
Augalininkystės produktų kokybės tyrimų (grūdų, sėklų ir kt.)
Augalų veislių registravimo, teisinės apsaugos
Augalų dauginamosios medžiagos
Tręšiamųjų produktų
Pasienio kontrolės
11. Ar pastebėjote teigiamų pokyčių bendradarbiavimo srityje su Augalininkystės tarnyba? (galimi keli atsakymo variantai)
TaipIš daliesNe
Fitosanitarijos
Augalų apsaugos produktų registravimo
Augalų apsaugos produktų priežiūros (saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo)
Augalininkystės produktų kokybės tyrimų (grūdų, sėklų ir kt.)
Augalų veislių registravimo, teisinės apsaugos
Augalų dauginamosios medžiagos
Tręšiamųjų produktų
Pasienio kontrolės
12. Koks bendradarbiavimo būdas su Augalininkystės tarnyba būtų efektyviausias? (galimi keli atsakymo variantai)
13. Kaip vertinate Augalininkystės tarnybos veiklą, atsižvelgdami į turimą bendradarbiavimo patirtį?
14. Kam Jūs atstovaujate?
15. Jūsų pasiūlymai dėl tolesnio bendradarbiavimo su Augalininkystės tarnyba (įrašykite)