viktorijanedzinske
Vieša
Pranešti

VAIKŲ REABILITACIJOS SPECIALISTŲ POŽIŪRIO Į REABILITACIJOS PROGRAMOS PRIORITETUS TYRIMAS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, medicinos akademijos, slaugos fakulteto, vaikų reabilitacijos klinikos,  magistro studijų programos „Sveikatinimas ir reabilitacija“  studentės baigiamojo darbo tema  "VAIKŲ REABILITACIJOS SPECIALISTŲ POŽIŪRIO Į REABILITACIJOS PROGRAMOS PRIORITETUS TYRIMAS" 

Norėtume suprasti ir įvertinti paslaugų teikėjų, dirbančių su vaikais, turinčiais ilgalaikių sveikatos problemų ar raidos sutrikimų, ir jų šeimomis patirtį bei elgesį. Ypatingai norime sužinoti, koks jūsų požiūris į paslaugas, kurias teikėte per pastaruosius vienerius metus. Sąvoka „paslaugų teikėjas“ apima gydytojus, terapeutus, socialinius darbuotojus, ankstyvojo ugdymo pedagogus, mokytojų padėjėjus, slaugytojus ir kt.

Šie klausimai sudaryti remiantis tėvų pasakojimais apie tai, kaip kartais būna teikiamos jų šeimoms siūlomos paslaugos. Konkrečiai, kiekviename klausime jūsų prašoma nurodyti, kokiu mastu iš tikrųjų atliekate kiekvieną iš aprašytų veiksmų, įvertindami pagal skalę nuo 1 (visiškai jokiu mastu) iki 7 (labai dideliu mastu). Atkreipkite dėmesį, kad nulio reikšmė (0) naudojama tik tuo atveju, jei aprašyta situacija jums netaikoma.

Norėtume, kad atsakydami į kiekvieną klausimą, pagalvotumėte, kokiu mastu pasireiškė kiekvienas šiame klausimyne aprašytas jūsų elgesys ir veiksmai. Jūsų pasirinktas įvertinimas NETURĖTŲ nusakyti to, kaip dažnai jūs atliekate kiekvieną konkretų veiksmą, bet jūsų įsitraukimo ir dedamų pastangų į jo taikymą praktikoje lygį.

SVARBŪS NURODYMAI PILDANT:

1.   Norėtume, jog apibūdintumėte savo „tikrą“ elgesį bei veiksmus, o ne tai, kas, jūsų manymu, būtų „idealios“ paslaugos. Mes suprantame, jog specialistai gal ir negali parodyti savo elgesio tokio, kokį jie norėtų parodyti, dėl savo darbo krūvio, normų ir taisyklių bei kitokių ribojančių faktorių. Būkite tikri, jog jūsų konfidencialūs atsakymai nebus traktuojami, kaip jūsų pačių ar jūsų paslaugų teikimo vertinimas.

2.   Prašome suprasti faktą, kad, jeigu šiame vertinime nurodomas koks nors elgesys, dar NEREIŠKIA, jog taip elgtis būtina visose profesijų srityse ir visiems specialistams. Dėl to nemanykite, jog pasirinkdami mažą skaičiaus išraišką skalėje, jūs prastai įvertinate patys save.

3.   Norėtume, kad pagalvotumėte apie savo, kaip paslaugų teikėjo, patirtį su vaikais, turinčiais ilgalaikias sveikatos problemas ar raidos sutrikimus, taip pat su jų šeimomis per pastaruosius vienerius metus. Mums įdomu sužinoti, kokia jūsų asmeninė nuomonė, todėl būtume dėkingi, jeigu užpildytumėte šį klausimyną individualiai ir su niekuo apie tai nediskutuodami.

Tiriamųjų konfidencialumas yra užtikrinamas,  anketa yra anoniminė, tiriamojo vardo, pavardės, adresų nebus klausiama. Tyrimo rezultatai skelbiami tik apibendrinti.

     Iškilus neaiškumams tiriamasis gali kreiptis į Lietuvos sveikatos mokslu universiteto slaugos fakulteto tyrėją:  el. paštas [email protected]

 

KOKIU MASTU PER PASTARUOSIUS VIENERIUS METUS JŪS...
76543210
1. ... siūlėte gydymą/užsiėmimus, kurie atitiktų kiekvienos šeimos poreikius bei gyvenimo būdą?
2. ... suteikėte tėvams ir vaikams teigiamą grįžtamąjį ryšį bei paskatinimą (pvz., vykdant namų aplinkoje skirtą programą)?
3. ... skyrėte laiko užmegzti savitarpio santykius su tėvais ir vaikais?
4. ... su kitais paslaugų teikėjais aptarėte lūkesčius kiekvieno vaiko atžvilgiu, kad būtų užtikrintas minčių ir veiksmų nuoseklumas?
5. ... pasakojote tėvams apie jų vaiko paslaugų ar gydymo pasirinkimo galimybes (pvz., įranga, mokykla, terapija)?
6. ... neteisdami priėmėte tėvus ir jų šeimą tokius, kokie jie yra?
7. ... pasitikėjote tėvais, kaip jų vaiko gyvenimo „ekspertais“?
8. ... aptarėte/ ištyrėte kiekvienos šeimos nuogastavimus dėl vaiko su specialiaisiais poreikiais (pvz., jų rūpestį dėl jų vaiko sveikatos ar funkcijų)?
9. ... numatėte tėvams rūpimus klausimus ir pasiūlėte informaciją dar prieš jiems patiems kreipiantis dėl jos?
10. ... įsitikinote, jog tėvai galėjo pasisakyti apie tai, kas jiems svarbu?
11. ... leidote tėvams rinktis, kada gauti informaciją ir kokią informaciją jie nori gauti?
12. ... padėjote kiekvienai šeimai užmegzti stabilius santykius su bent vienu paslaugų teikėju, kuris ilgą laiką dirba tiek su vaiku, tiek su tėvais?
13. ... visiškai atsakėte į tėvų klausimus?
14. ... papasakojote tėvams apie gautus testų ir (arba) įvertinimų rezultatus?
15. ... pateikėte tėvams raštu informaciją apie jų vaiko būklę, pažangą arba gydymą?
16. ... išsamiai tėvams papasakojote apie jų vaikui teikiamų paslaugų rūšį, priežasčį ir trukmę?
17. ... su kiekvienu iš tėvų bendravote kaip su individualiu asmeniu, o ne „tipišku“ tėvu/motina, kurių vaikas turi „problemą“?
18. ... bendravote su tėvais kaip su lygiaverčiais, o ne tik kaip su vienu iš paciento (-ės) tėvų (pvz., nevadinote jų „mama“ arba „tėčiu“)?
19. ... įsitikinote, kad tėvai turėjo progų paaiškinti savo išsikeltus tikslus gydymui bei savo poreikius (pvz., paslaugoms arba įrangai)?
20. ... padėjote tėvams pasijusti tarsi kolegoms jų vaikų priežiūros procese?
21. ... padėjote tėvams pasijusti kompetentingais tėvais?
22. ... bendravote su vaikais ir jų šeimomis kaip su asmenimis, o ne kaip su „atvejais“ (pvz., nesikreipėte į vaiką ir šeimą minėdami diagnozę, tokią kaip „spastinė diplegija“)?
23. ... skatinote šeimų tarpusavio „ryšius“, kad jie galėtų bendrauti vieni su kitais, gauti informacijos ir dalytis patirtimis?
24. ... suteikėte paramą ir pagalbą šeimoms susitvarkyti su jų vaiko lėtinės ligos poveikiu (pvz., informavote tėvus apie pagalbos programas arba patarėte, kaip dirbti su kitais paslaugų teikėjais)?
25. ... patarėte, kaip gauti informacijos arba susisiekti su kitais tėvais (pvz., per bendruomenės išteklių biblioteką, paramos grupes arba internetu)?
26. ... suteikėte galimybes gauti informaciją visai šeimai, įskaitant ir brolius/seseris?
27. ... turėjote pasiekiamos bendrojo pobūdžio informacijos apie įvairius rūpimus dalykus (pvz., finansinę pagalbą, genetiką, laikinąją slaugą, seksualinę orentaciją)?